12.2.2019

Espoon koulujen sektori-inventointi

Kouluihin kohdistuu nykyisin paljon muutospaineita. Koulujen perusparantamisen tarve on jatkuvasti esillä julkisuudessa ja toisaalta koulujen pedagogista ympäristöä halutaan muokata nykykäsityksiä vastaavaksi.

Espoon kaupungin tilapalvelut-liikelaitos tilasi Ark-byroolta kaikkien ennen vuotta 1990 valmistuneiden koulujen sektori-inventoinnin omien maankäyttö- ja kiinteistökehityshankkeidensa tueksi. Koulurakennusten lisäksi työssä tarkasteltiin asuntoloita ja koulujen pihapiirejä, kohteita oli yhteensä 82.

Arkisto- ja kirjallisuustutkimuksen tiedot sekä kenttätyön havainnot syötettiin Espoon kaupunginmuseon Ympäristö Kauko -tietokantaan, jonka avulla museo hallinnoi tietoa muun muassa espoolaisten rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista. Kauko-järjestelmän tiedot ovat myös espoolaisten kaavoittajien, hankekehittäjien sekä rakennusvalvonnan käytössä

Aarnivalkean koulu. Kuva: Aarne Pietinen, kuvalähde EKM.

Espoolaisen koulun anatomia

Sektori-inventoinnin raportti luo katsauksen Espoon kouluarkkitehtuurin vuosikymmeniin. Vanhimmat koulukäytössä olevat rakennukset, puurakenteiset maalaiskoulut, ovat 1910-luvulta. Vilkkainta koulurakentamisen aikaa oli 1950–60-luku, jolloin kouluarkkitehtuuri kasvoi pula-ajan vähäeleisestä ilmaisusta kohti innovatiivisia toiminnallisia ja tilallisia ratkaisuja. 1970-luvun koulusuunnitteluun löivät leimansa peruskoulu-uudistus, tilaratkaisujen vakiointi ja betonirakennustekniikan kehitys. 1980-luvun kouluissa suosittiin taas yksilöllisempää arkkitehtuuria.

Leppävaaran koulu. ©Ark—byroo

Tässä sektori-inventoinnissa koulut luokiteltiin kolmeen arvotusluokkaan arkkitehtonisten, kaupunkikuvallisten, maisemallisten ja historiallisten arvojen sekä niiden säilyneisyyden perusteella. Arviointi suoritettiin yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon kuului Espoon tilapalveluiden, sivistystoimen ja kaupunginmuseon edustajia.

Espoon koulujen sektori-inventointiin voi
tutustua Espoon kaupungin sivuilla.

Tutustu Ark-byroon laatimiin muihin kouluselvityksiin.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710