Fotogrammetria on tehokas tapa visualisoida kohteen nykytila

ark-byroo-uutiset-fotogrammetria

Ark-byroolla on käytössä uusimman tekniikan mukaiset mittaus- ja kuvantamislaitteistot, joiden avulla voimme tuottaa laadukkaita rakennus- ja maankäyttömittauksia. Yksi tarjoamistamme palveluista on fotogrammetria, joka on valokuvaukseen perustuva menetelmä, jossa valokuvien avulla tuotetaan kohteen kolmiulotteinen pintamalli.

Fotogrammetria on hyvin tehokas ja kevyt menetelmä dokumentoida ja visualisoida rakennuksen tai kohteen nykytila. Fotogrammetrian avulla voidaan tuottaa hankkeelle ensisijaisen tärkeää lähtöaineistoa, kun esimerkiksi rakennuksen julkisivujen nykytilaa ja kuntoa voidaan tutkia valokuvatarkkojen julkisivuprojektioiden kautta suunnittelukokouksissa. Fotogrammetria on myös oiva tapa dokumentoida rakennus osana rakennushistoriaselvitystä.

Tuotamme fotogrammetrista kuva-aineistoa ilmasta ja maasta käsin kuvaamalla. Koulutetuilla drooni-lennättäjillämme on valmius toimia myös kaupunkialueilla. Fotogrammetrinen kuvaus voidaan yhdistää kohteen lasermittaukseen, jolloin kohde saadaan tehokkaasti ja mittatarkasti dokumentoitua sekä valokuvin että pistepilvimuodossa.

Kiinnostuitko? Kehitysinsinöörimme Juuso kertoo mielellään lisää fotogrammetriasta ja muista mittaus- ja visualisointipalveluistamme.

Tutustu myös toteuttamiimme mittauksiin ja 3D-mallinnuksiin.