Tuomme elämää vanhoihin rakennuksiin.

Tiimiimme koostuu arkkitehdeista, rakennushistorian tutkijoista,
arkeologeista sekä tietomalliasiantuntijoista.

Työssämme tärkeä lähtökohta on ymmärtää rakennuksen tai alueen omistajan ja käyttäjän tavoitteet. Yhtä tärkeän lähtökohdan muodostaa rakennuksen tai alueen olemassa oleva tilanne. Vain ammattimaisen ja ymmärtävän tutkimisen kautta voidaan muodostaa yhteinen, perusteltu näkemys kohteen ominaispiirteistä, potentiaalista ja haasteista.

Luovien ratkaisujen löytäminen vaatii määrätietoista työskentelyä, oli kyse sitten uuden käytön ideoinnista, tilakonsepteista tai rakenteellisista perusratkaisuista.

Meille rakentaminen merkitsee tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä hankkeen eri osapuolien kanssa. Yhteinen visio löytyy avoimen ja vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin kautta.

Meillä on rohkeutta sovittaa yhteen kaupalliset
tavoitteet ja suojelulliset näkökulmat.

ark-byroo kanavaranta 2

Olemme 25 vuoden aikana toteuttaneet yli 400 tutkimus- ja suunnitteluprojektia

Referensseihimme kuuluu suojeltuja arvokiinteistöjä ja arkisempia rakennuksia. Meiltä löytyy kokemusta niin modernien betonirakenteiden, kuin puurakennustenkin parissa työskentelystä. Työskentelemme sekä suurten että pienten suunnittelutehtävien parissa.

Asiakkaitamme ovat muun muassa Senaatti-kiinteistöt, Ulkoministeriö, HUS, Helsingin, Espoon ja Porvoon kaupunki, Newsec, NREP, Mandatum pankki ja A. Ahlström kiinteistöt.