ark-byroo arkeologiset kenttatutkimukset

Arkeologiset kenttäpalvelut

Muinaismuistolaki määrittää, että yleisen maankäyttö- tai kaavoitushankkeen yhteydessä on selvitettävä suunnitelmien vaikutukset tunnettuihin muinaisjäännöksiin. Arkeologittomiimme inventoi kohteen ja tuottaa ajantasaista tietoa muinaisjäännösten määrästä ja paikkatiedosta. Maankäytön muuttuessa tutkimme muinaisjäännöskohteita kajoavin menetelmin, jolloin pyritään paljastamaan sen historiaa ja ominaisuuksia maankehityksen alta.

ark-byroo arkeologiset kenttatutkimukset inventointi

Arkeologinen inventointi

Arkeologinen inventointi on tärkeä osa maankäyttöhankkeita, kuten kaavoitus-, voima- tai tielinjojen suunnittelua. Arkeologimme hyödyntävät inventoinneissa tyypillisesti kajoamatonta tutkimusmenetelmää, joka tarjoaa kattavan kuvan alueella sijaitsevista muinaisjäännöksistä ja mahdollistaa suojelukohteiden huomioimisen jo hankkeen alkuvaiheessa.

ark-byroo arkeologiset kenttatutkimukset

Arkeologiset kaivaukset

Koekaivaukset koostuvat useista pienemmistä kaivausalueista, jotka auttavat hahmottamaan muinaisjäännöksen laajuutta ja mahdollisia yhteyksiä muihin löytöihin. Laaja-alaisemmissa kaivauksissa arkeologimme tutkivat systemaattisesti koko alueen ja dokumentoivat löydetyt esineet ja ilmiöt, muinaisjäännöksen hahmottamiseksi.

ark-byroo mikko suha
Tuemme maanomistajia prosesseissa ja tuotamme tarvitut selvitykset eri tarpeisiin.
Mikko Suha, arkeologitiimin vetäjä
ark-byroo arkeologiset kenttätutkimukset

Arkeologinen valvonta

Arkeologisissa valvonnoissa arkeologimme seuraavat koneellista kaivuutyötä ja löydösten ilmetessä keskeyttävät työt ilmiöiden asianmukaisen dokumentoinnin ajaksi. Näitä valvontoja tarvitaan erityisesti kohteissa, joissa työskennellään muinaisjäännöskokonaisuuksien läheisyydessä, kuten historiallisten keskustojen alueilla.

ark-byroo arkeologiset kenttatutkimukset energiayhtiot

Palvelut energiayhtiöille

Arkeologitiimimme suorittaa laadukkaita tarkkuus- ja maastoinventointeja erilaisiin energiahankkeisiin liittyen. Suunnittelemme juuri tarpeiden mukaisen toteutuksen, oli kyse sitten aurinko-, tuulivoimahankkeista tai esimerkiksi voimalinjajohtokokonaisuuksien suunnittelusta tai toteutuksesta. Tuotamme tarvittaessa Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa tiheämpää ja tarkempaa mittadataa, joka nopeuttaa varsinaista maastossa tapahtuvaa inventointia.

ark-byroo arkeologiset kenttatutkimukset mittaukset

Mittaaminen ja kuvantaminen

Asiantuntijamme hallitsevat erityislaatuiset menetelmät, kuten ilmasta suoritettavan LIDAR-maastoskannauksen ja pistepilviaineistojen automatisoidun käsittelyn. Lisäksi tuotamme erilaisia maastoprofiileja ja ilmakuvia hyödyntäen tarkkoja mittauslaitteita.