ark-byroo elinkaaripalvelut

Elinkaaripalvelut

Uuden rakentamislain myötä rakennushankkeilta vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, siihen sopeutumiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Laskelmien tekeminen vaatii laajaa osaamista sekä huolellista perehtymistä kohteisiin ja päästötietojen lähteisiin. Hankkeen osapuolten välisellä yhteistyöllä voimme toteuttaa kestävämpiä ja vähähiilisempiä hankkeita, jotka tukevat ympäristön kannalta vastuullisempaa rakentamista.

ark-byroo elinkaaripalvelut LCA reimarla

LCA-laskenta

Tarjoamme elinkaarilaskentapalveluita peruskorjaushankkeisiin sekä rakennusten ja tonttien hiilijalanjäljen vähentämiseksi asemakaavatyössä. Huomioimme rakennuksen koko elinkaaren aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, sisältäen materiaalien tuotannon, rakentamisen, käytön, ylläpidon ja purkamisen. Lisäksi arvioimme asemakaavan vähähiilisyyttä yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa ja tarjoamme suuntaviivoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

ark-byroo elinkaaripalvelut ilmastoselvitys

Ilmastoselvitys

Ilmastoselvityksessä arvioimme Ympäristöministeriön menetelmien mukaisesti kehityshankkeen vähähiilisyyttä ja muita ympäristövaikutuksia. Laskelmien pohjalta ohjaamme hankkeita kestävämpään suuntaan. Lisäksi tunnistamme potentiaaliset positiiviset ilmastovaikutukset, kannustamalla olemassa olevien materiaalien hyödyntämiseen ja kierrättämiseen.

ark-byroo elinkaaripalvelut materiaaliseloste

Materiaaliseloste

Tietomallipohjaisissa materiaaliselosteissamme tunnistamme ja luetteloimme käytetyt materiaalit, sekä arvioimme niiden uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet, noudattaen uuden rakentamislain asettamia standardeja. Tavoitteenamme on varmistaa peruskorjauksen laatu ja edistää kiertotaloutta korjausrakennushankkeessa.

ark-byroo joachim daetz
Tuemme asiakkaitamme kestävien ja vähähiilisten hankkeiden suunnittelussa.
Joachim Daetz, arkkitehti
ark-byroo elinkaaripalvelut purkumateriaali

Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys

Toteutamme kattavia purkuselvityksiä uuden rakentamislain vaatimuksia varten. Palvelumme sisältää tietomallipohjaisia purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksiä, jotka perustuvat vahvaan asiantuntemukseemme vanhoista rakennuksista. Autamme myös asianmukaisen jätteiden käsittelyn ohjeistuksessa purkukohteessa ja voimme selvittää mahdollisuudet rakennusosien uudelleenkäyttöön.

ark-byroo elinkaaripalvelut materiaali asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Elinkaarilaskelmia ja selvityksiä soveltamalla suunnittelijamme pystyvät laatimaan erilaisia skenaarioita kehitettäville kiinteistöille. Tutkimme eri suunnitteluvaihtoehtoja päästö- ja kiertotaloustavoitteiden perusteella ja määrittelemme perusratkaisut, jotka ohjaavat toteutusta. Vertailemme toiminnallisuuden lisäksi myös tuotteen elinkaarta ja tarjoamme pohjan kustannuslaskennalle.