ark-byroo rakennushistoriatutkimus töölön ala-aste

Rakennushistoriatutkimus

Tutkimustiimimme tuottaa rakennushistoriallisia selvityksiä kaavatyön pohjaksi, myynnin tueksi ja erilaisia kiinteistökehityshankkeita varten. Maankäyttöä tukevat kulttuuri- ja ympäristöhistorialliset selvitykset ja inventoinnit tarkastelevat aihetta laajemmin alueellisesta näkökulmasta.

ark-byroo rakennushistoriatutkimus hattulantie

Rakennushistoriaselvitys

Tutkimustiimimme tuottaa rakennushistoriallisia selvityksiä kaavatyön pohjaksi, myynnin tueksi ja erilaisia kiinteistökehityshankkeita varten. Maankäyttöä tukevat kulttuuri- ja ympäristöhistorialliset selvitykset ja inventoinnit tarkastelevat aihetta laajemmin alueellisesta näkökulmasta.

Kulttuuriympäristöselvitys

Kulttuuriympäristö muodostuu ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä menneisyydessä että nykyhetkessä. Tekemiämme selvityksiä hyödynnetään maankäytön suunnittelussa ja ne kuvaavat tyypillisesti kaava-alueen maisemaa, rakentumista ja arkeologisia kohteita ja sisältävät usein suosituksia tunnistettujen arvojen säilyttämiseksi ja huomioimiseksi kaavoituksessa ja alueiden tulevassa käytössä.

ark-byroo mirjami vihma
Rakennuksen historian ja ominaispiirteiden ymmärtäminen on oleellinen lähtökohta päätöksenteolle kohteen tulevaisuudesta.
Mirjami Vihma, TUTKIMUSTIIMIN VETÄJÄ
ark-byroo rakennushistoriatutkimus suomalais-venalainen koulu

Restaurointiraportti

Vaativassa korjauskohteessa museoviranomainen edellyttää pääsuunnittelijalta restaurointiraportin laatimista ja suojelutavoitteiden toteutumisen arvioimista. Tutkimustiimimme tuottaa raportteja, jotka kuvaavat hanketta rakennussuojelun näkökulmasta sisältäen hankkeen lähtökohdat, keskeiset suunnitteluvalinnat, ja perustelut toimenpiteille, tehdyn muutostyön sekä tiedot erityishuomiota vaativista kohdista ylläpitoa ja tulevia muutosvaiheita ajatellen.

ark-byroo rakennushistoriatutkimus itäinen puistotie

Neuvotteleva konsultti

Toimimme rakennussuojelun erikoisasiantuntijoina vaativissa korjausrakentamisprojekteissa ja asemakaavahankkeissa. Tutkijamme laativat asiantuntijalausuntoja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyen ja toimivat neuvottelevan konsultin roolissa. Lisäksi toteutamme erilaisia rakennettuun ympäristöön liittyviä asiantuntijajulkaisuja.