Lapinlahden rakennukset kunnostetaan kaikille avoimiksi ja esteettömiksi

Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailun arviointiryhmä on valinnut kilpailun voittajaksi Lapinlahden kevät -ehdotuksen. Ehdotuksen ovat laatineet NREP, Oaklins Merasco Oy sekä arkkitehtitoimistot Ark-byroo Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Ehdotus vaalii sairaalan ja sairaalapuiston historiallista luonnetta ja kehittää vehreää Lapinlahtea kestävällä tavalla. Arkkitehtitoimistot laativat yleissuunnitelman yhdessä ja jakoivat suunnittelualueet. Ark-byroo vastasi alueen rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaussuunnitelmista. Tavoitteena on palauttaa rakennusten alkuperäiset piirteet ja avata ne useammille käyttäjäryhmille.

Päärakennus peruskorjataan sen ominaispiirteitä kunnioittaen­

”Lapinlahden kevät” -ehdotuksen ytimessä on vanhan sairaalan päärakennuksen restaurointi eli kulttuuriarvoja kunnioittava peruskorjaaminen yhteistyössä Museoviraston kanssa. Ainutlaatuinen rakennus korjataan turvalliseksi ja terveelliseksi toimintaympäristöksi. Tavoitteena on säilyttää Lapinlahden sairaalan päärakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ja harkiten piirteitä rakennuksen myöhemmistä vaiheista.

Päärakennuksen pohjapiirros. Kuva: Lapinlahden kevät -työryhmä.

Sairaalan sisätilojen vaalittavia piirteitä ovat muun muassa tilaryhmät ja huonejako, alkuperäiset materiaalit ja rakenteet, sekä erinäiset rakennusosat, kuten ikkunat ja ovet eri rakennusvaiheista. Muutokset ovat luonteeltaan palauttavia. Alkuperäiset tilahahmot kuoriutuvat esiin uusimpia väliseiniä purkamalla. Suuressa osassa rakennusta hyödynnetään painovoimaista ilmanvaihtoa, jolloin huoneisiin ei tarvitse asentaa putkistoja. Rakennus avataan nykyistä laajemmille käyttäjäryhmille lisäämällä sen esteettömyyttä ja rakentamalla hissit. Hissikuilut sijoitetaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti järkeviin, suojelun kannalta toisarvoisiin kohtiin.

 

 

 

Päärakennuksen B-siiven rakenneleikkaus. Kuva: Lapinlahden kevät -työryhmä.

 

Päärakennuksen korjaamisen osana terveydelle vaaralliset haitta-aineet ja saastuneet rakenteet poistetaan. Vaurioituneet vanhat kantavat rakenteet korjataan alkuperäistä vastaavalla tavalla.

Helsingin kaupunki on kunnostanut päärakennuksen julkisivuja viime vuosina, joten rakennuksen vaippaan kohdistuu melko vähän toimenpiteitä. Merkittävin muutos on eri vaiheissa rakennettujen ja suurelta osin heikkokuntoisten kattolyhtyjen muodon harmonisointi vesikaton korjaamisen yhteydessä.

Pohjoissivun 1980-luvun laajennusosaa esitetään korvattavaksi laajuudeltaan vastaavalla, päärakennuksen rungosta irti olevalla talousrakennuksella, joka parantaa toimivuutta ja mahdollistaa holvatuille kellaritiloille oman sisäänkäynnin.

Kivipihaksi nimetyn sisäänkäyntiaukion ympärille avataan kahvila, ravintola, kirjakauppa ja tapahtumatiloja. Toisesta kerroksesta kohti pääsisäänkäyntiä avautuu Tove Jansson -kotimuseo ja galleria. Kellariholvien suojaan asettuu laadukas pubi. Pohjoisiin siipiin sijoittuu hostelli, eteläsiipiin kulttuurialan toimijoiden työtiloja sekä Moomin Characters Oy:n toimitilat. Muotopuutarha säilyy kaupunkilaisille avoimena. Monen käyttäjän talosta tulee mielenkiintoinen ja omaperäinen uuden ajan kohtaamispaikka.

Näkymä idästä Venetsia-rakennuksen suuntaan. Kuva: Lapinlahden kevät -työryhmä.

Venetsia-rakennus säilyy leipomo- ja ravintolakäytössä

1890-luvulla rakennettuun punatiiliseen Venetsiaan asettuu pääkäyttäjäksi paikallisia raaka-aineita hyödyntävä ravintola ja pienleipomo oheistiloineen. Korkeatasoinen ravintola palvelee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, ylemmistä kerroksista löytyy neuvotteluhuoneita ja tilauskeittiö. Leipomo sijoittuu rakennuksen matalaan siipeen. Ravintolan ja leipomon asiakkaille avautuvat terassit ovat ympäristön merelliseen ilmeeseen sovitettuja. Ravintolalle varataan palsta Lapinlahden kaupunkiviljelyalueelta.

Myös Venetsiaa ympäröivä rantamuuri kunnostetaan. Rakennuksen eteläpäähän palautetaan piippu. joka toimii pimeän aikaan maanmerkkinä ja houkuttelee kulkijoita Venetsiaan. Julkisivuihin palautetaan ikkunoita ja ulko-ovi vanhoille paikoilleen.

Sisustuksessa hyödynnetään vanhan pesula- ja leipomorakennuksen korkeita huonetiloja, merinäköaloja ja tilan pelkistettyä luonnetta. Peruskorjauksen lähtökohtana on olosuhteiltaan terveellinen ­­ja turvallinen rakennus.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710