5.10.2018

Sairaalat, koulut ja arvokiinteistöt muutoksen edessä

Suomessa korjataan ja puretaan huomattava määrä rakennuksia vuosittain. Osassa rakennuksista haasteena on niiden tekninen kunto, toiset eivät enää vastaa sellaisenaan käyttäjän tarpeita. Sekä perusparantamisessa että mittavissa muutoshankkeissa on paneuduttava sekä rakennuksen nykytilaan että ymmärrettävä sen mennyt ja tuleva elinkaari.

Kellokosken sairaala. ©Sami Heikinheimo

Sairaalat

Suomalainen sairaanhoito ja sitä palvelevat rakennukset ovat huomattavien muutosten edessä sote-uudistusten myötä. Toisaalta hoitoaikojen yleinen lyheneminen, hoidon keskittäminen suuriin yksiköihin, uudenlaiset hoitomuodot ja avohoidon lisääntyminen ovat vaikuttaneet siihen, että sairaala- ja hoitolaitoksissa on tapahtunut ja tapahtuu vastedes muutoksia sotesta huolimatta.

Ark-byroo on laatinut selvityksiä ja viitesuunnitelmia noin kymmenestä sairaala-alueesta ympäri Suomen. Selvitykset ovat toimineet työkaluina uuden suunnittelussa. Viitesuunnitelmissa olemme kartoittaneet alueiden potentiaalia arkkitehtuurin ja rakentamisen, toimija-analyysin, ja rahoitusinstrumenttien osalta. Viitesuunnitelmilla on pyritty vaikuttamaan tulevan kaavan sisältöön. Työmme ovat saavuttaneet kilpailuvoiton!

Kosken koulu, Imatra. ©Sami Heikinheimo

Koulut

Suomalaisten koulujen haasteena ovat sisäilmaongelmat ja kasvava korjausvelka. Sotien jälkeen maahamme rakennettiin suuri määrä koulurakennuksia, jotka odottavat korjausta. Osaa korjataan ensimmäistä kertaa, toisissa korjaus- ja perusparannuksia on tehty jo useita. Monen kohdalla mietitään, pitäisikö ongelmalliset koulurakennukset purkaa vai säästää.

Ark-byroo on laatinut viitisenkymmentä selvitystä yksittäisistä koulurakennuksista tai laajemmista kampusalueista päätösten tueksi. Uusia selvityksiä tuotetaan reilu kymmenkunta vuosittain.

Kun selvitys laaditaan hyvissä ajoin hankesuunnittelua, se toimii käytännön työkaluna myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.  Selvityksissä on määritelty ne rakennusten keskiset piirteet, joita olisi muutoksessa syytä vaalia ja mahdollisuuksien mukaan korostaa. Samalla on tunnistettu osia, joiden arkkitehtoninen laatu on vähäisempi, ja joihin voi kohdistaa muutoksia vapaammin, ilman, että kokonaisuus kärsii.

Yksittäisten selvitysten lisäksi toteutimme inventoinnin, jossa käytiin läpi ja arvotettiin kaikki Espoossa sijaitsevat, ennen vuotta 1990 rakennetut koulurakennukset, yhteensä 82 kappaletta, kaupungin maankäyttö- ja kiinteistökehityshankkeiden tueksi.

Erottajankulma. ©Sami Heikinheimo

Arvokiinteistöt

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa nousi Helsingin ydinkeskustaan näyttäviä kaupunkikivitaloja. Näiden rakennusten maantasokerros oli varattu liiketiloille, muissa kerroksissa oli liiketilojen lisäksi asuinhuoneistoja. Ne muutettiin sotien jälkeisenä keskustan konttoristumisen aikakautena toimistotiloiksi. Viime vuosina moni kaupunkikivitalo on vaihtanut omistajaa, jonka jälkeen näitä suojeltuja arvorakennuksia on palautettu takaisin asuinkäyttöön.

Sen lisäksi, että rakennushistoriaselvitys toimii työkaluna suojeluintressien ja muutosten yhteensovittamisessa, se kokoaa yhteen tarinoita rakennuksen menneestä historiasta ja antaa eväitä talon uuden identiteetin etsintään.

Olemme laatineet rakennushistoriaselvitykset reilusta kolmestakymmenestä Helsingin ydinkeskustan arvokohteesta tulevia muutoksia varten. Yhteen kerätystä tiedosta olemme työstäneet napakasti toimitettuja, visuaalisesti korkeatasoisia historiikkeja, joilla on nostettu rakennuksen tunnettavuutta ja kehitetty brändiä. Yksittäisissä arvokiinteistöissä olemme suorittaneet korjausten ja muutostöiden suunnittelutehtäviä, joiden tavoitteena on ollut sovittaa uudenlaiset tarpeet vanhaan ympäristöön ilman, että sen arvokkaat piirteet vaarantuvat.

Heini Ynnilä
Varatoimitusjohtaja, Arkeologi, FT

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710