Aino Acktén huvila, Helsinki

ark-byroo-rhs-aino-ackten-huvila 6

Sijainti: Laajasalo, Helsinki
Toimeksianto:
Rakennushistoriaselvitys
Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suoritusajankohta: 2021
Laajuus: 350 m2

ark-byroo-rhs-aino-ackten-huvila 2
ark-byroo-rhs-aino-ackten-huvila 3

Huonoon kuntoon päässyt hirsihuvila vaati peruskorjaushankkeen lähtötiedoiksi rakennushistoriaselvityksen ja inventointimallin. Laserkeilaus mahdollisti tarkan tietomallin luomisen. Keilauksen tuloksena syntynyt pistepilvi jaettiin suunnitteluryhmälle verkkoalustan kautta, mikä mahdollistaa navigoimisen rakennuksessa ja vähentää tarvetta kohdekäynteihin.

ark-byroo-rhs-aino-ackten-huvila 4

Eteishallista avautuvat ovet johdattavat alakerran edustustiloihin: arkihuoneeseen, ruokasaliin ja herrainhuoneeseen.

Henrik Borgströmin perheen kesähuvila Tullisaaren maisemapuistossa on 1877 valmistunut komea rakennus, jonka suunnitteli arkkitehti Theodor Decker. Nykyisin se tunnetaan myöhemmän omistajansa oopperalaulaja Aino Acktén mukaan. Rakennus siirtyi Helsingin kaupungille Acktén kuoleman jälkeen ja on toiminut muun muassa lasten kesäleirien tukikohtana.

ark-byroo-rhs-aino-ackten-huvila 1

Konservaattorin tutkimuskohta huoneen nurkassa paljastaa vanhat tapettikerrokset ja Art Nouveau -tyylisen kattokoristelun fragmentin, tuoden esiin historiallisen kerroksen huoneen sisustuksessa.

Uusrenessanssityylinen puuhuvila on säilyttänyt alkuperäisen pohjaratkaisunsa ja ulkoasunsa poikkeuksellisen hyvin. Sisätiloissa on runsaasti alkuperäisiä pintoja ja rakennusosia. Rakennushistoriaselvitys ja inventointimalli yhdessä muodostavat vankan perustan jatkosuunnittelulle, tuoden hankkeeseen ymmärryksen rakennuksen luonteesta ja rakennustavasta.

ark-byroo-rhs-aino-ackten-huvila 5

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.