Aino Acktén huvila, Helsinki

Sijainti: Laajasalo, Helsinki
Toimeksianto: Laserkeilaus, lähtötietomalli ja detaljipiirustukset
Tilaaja: Helsingin kaupunki

Suoritusajankohta: 2021-2022
Laajuus: 406 m2

Ark-byroo-Aino Ackten huvila pistepilvi

Aino Acktén huvila on rakennettu vuonna 1876, ja se sijaitsee Tullisaaren puistossa Helsingin Laajasalossa. Kohteessa oli käynnistymässä peruskorjaushanke, jonka tausta-aineistoksi pistepilvi ja lähtötietomalli laadittiin.

Hankkeessa kohderakennus laserkeilattiin ja siitä tuotettiin nykytilannetta vastaava pistepilviaineisto. Tuotetun pistepilviaineiston pohjalta tehtiin lähtötietomalli, joka noudattaa YTV2012 tasoa 2. Julkisivujen osalta lähtötietomallia tarkennettiin vastaamaan tasoa 3. Ikkunoista ja ovista tuotettiin lisäksi tarkat 2D- piirustukset 1:2- mittakaavassa käsin tehtyjen mittausten pohjalta. Hanketta tuki Ark-byroon laatima rakennushistoriaselvitys.

Tuotettava aineisto toteutettiin tukemaan suojellun rakennuksen peruskorjaushanketta. Tiettyjen rakennusosien osalta YTV tarkkuustasoon 3 tarkennettu tietomalli sekä käsin mittauksella toteutetut detaljipiirustukset tukivat monimuotoisen ja detaljiikaltaan rikkaan puuhuvilan ominaispiirteiden säilymistä.

Ark-byroo-Aino Ackten ikkunat

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.