Aseman koulu, Hyvinkää

Ark-byroo-RHS-aseman koulu 3

Sijainti: Parantola, Hyvinkää
Toimeksianto:
Rakennushistoriaselvitys
Tilaaja: Hyvinkään kaupunki, kaavoitus

Suoritusajankohta: 2022
Laajuus: Puukoulu 537 brm2 ja Kivikoulu 7602 brm2

Ark-byroo-RHS-aseman koulu 5
Ark-byroo-RHS-aseman koulu 1

1913 valmistuneen puukoulun ja 1954 rakennetun kivikoulun rakennushistoriallisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennusten ominaispiirteet ja arvot suojelutarpeen määrittämistä varten. Tutkimus sisälsi myös kaupunkikuvallisen tarkastelun varmistaakseen rakennusten alkuperäisen ilmeen säilyminen osana ympäröivää ympäristöä.

Aseman koulun kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Hyvinkään rautatieaseman läheisyydessä. Jugend-tyylisen puukoulun suunnitteli rakennusmestari Johan Hildén yli 100 vuotta sitten. Antero Pernajan suunnittelema Kivikoulu vuodelta 1954 edustaa romanttista jälleenrakennuskauden modernismia. Aseman koulu on toiminut myös kunnan perustamisen ja kaupungiksi julistamisen tapahtumapaikkana.

Ark-byroo-RHS-aseman koulu 6

Voimistelusalin tilahahmo on säilynyt alkuperäisen kaltaisena. Uunit on poistettu 1930-luvulla, kun on siirrytty patterilämmitykseen.

Selvityksen lopputuloksena korostui Aseman koulurakennusten kulttuurihistoriallinen arvo paitsi aikansa kouluarkkitehtuurin edustavina esimerkkeinä, myös osana Hyvinkään historiaa. Rakennukset välittävät kaupungin syntytarinan merkityksen ja ovat ajaton osa paikallista identiteettiä, joka kertoo kaupungin kehityksestä ja merkittävistä tapahtumista.

Ark-byroo-RHS-aseman koulu 2

Koulussa on säilynyt joukko Paavo Tynellin suunnittelemia valaisimia.

Ark-byroo-RHS-aseman koulu 4

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.