Berlin/Vallila, Elimäenkatu 25–27, Helsinki

Sijainti: Vallila, Helsinki
Toimeksianto:
Teollisuusrakennuksen konversio
Tilaaja: SDF Park Vallila Oy

Suoritusajankohta: 2019-2023
Laajuus: 17 000 m2

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-berlin-vallila 9
Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-berlin-vallila 10

Puolen korttelin kokoinen, teollisen karhea 1930-luvun punatiilirakennus Vallilassa on kiehtova todiste alueen historiasta. Berlin/Vallilana tunnettu kiinteistö muuntautuu vähitellen toimistoiksi, luovan alan keskittymäksi ja oppimisympäristöiksi. Konversiohanke on osa tiivistyvää Vallilaa, jossa teollinen menneisyys ja nykypäivä kohtaavat luovalla ja inspiroivalla tavalla.

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-berlin-vallila 2

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-berlin-vallila 1

Kun puolet rakennuksesta vapautui Kuvataideakatemialta, kiinteistön omistaja halusi modernisoida rakennuksen talotekniikkaa ja muuttaa entisen teollisuusrakennuksen luovan alan keskittymäksi ja hiilineutraaleiksi toimistotiloiksi. Ark-byroo on ollut keskeisessä roolissa kehittämässä isoa kuvaa, ja osahankkeiden toteutusta, kuten ensimmäisen kerroksen muuttamista TV-studioiksi sekä pääaulan ilmeen päivittämistä. Ark-byroo laati myös rakennuksesta rakennushistoriaselvityksen suunnittelun lähtötiedoiksi.

Suunnittelimme Kuvataideakatemialta vapautuneisiin tiloihin kaupallisia tv-studioita, äänittämöjä ja toimistoja, mukaan lukien julkisivumuutokset kaupunkikuvallisesti merkittäviin punatiilijulkisivuihin. Hanke oli haastava taloteknisesti ja paloturvallisuuden kannalta. Ensisijaisena tavoitteena oli saada aikaan toimivat ja käyttäjänsä näköiset tilat teollisen kuoren sisälle.

Pääaulan 1990-luvun lopun ilmettä päivitettiin, samalla parantaen huoneakustiikkaa ja valaistusta. Pyrimme hyödyntämään vanhoja rakenteita. Esimerkiksi ruiskutetut akustopinnat lisättiin vanhojen reikäkipsilevyjen päälle. Vanhentuneeksi koettu sillan ilme raikastui uudella värillä, kaiteilla ja rakenteita korostavalla valaistuksella.

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-berlin-vallila 15
Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-berlin-vallila 8
Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-berlin-vallila 7

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.