Tukikohta XXXIII:7 Hakamäentie 13, Espoo

Ark-byroo-arkeologia-hakamaentie 2

Sijainti: Tapiola, Espoo
Toimeksianto:
Arkeologinen tarkkuusinventointi, myöhemmin kaivaustutkimus
Tilaaja: NH Nordic Oy

Suoritusajankohta: 2022
Laajuus: 220 m2

Ark-byroo-arkeologia-hakamaentie 3
Ark-byroo-arkeologia-hakamaentie 1

Tehtävänämme oli tarkkuusinventoinnin avulla selvittää, sijaitseeko Espoon Tapiolan eteläosassa rakennettavan uudisrakennusten alueella osa ensimmäisen maailmansodan tukikohdasta XXXIII:7.

Suoritimme keväällä kaivinkoneavusteisia koekaivauksia toimenpidealueen eri kohdissa. Tutkimme tontin maakellarin mahdollista yhteyttä linnoituksiin. Kävi ilmi, että kellari oli osa tuhottua suojahuonetta, johon johti yhdyskäytävä luoteesta. Suojahuoneesta taas lähti kaareva taisteluhautalinja halki tontin. Rakenteet olivat hyvässä kunnossa heti pintamaan alla. Syyskuussa linnoitteet paljastettiin, puhdistettiin romumateriaalista ja dokumentoitiin kuvaamalla ne ilmasta käsin.

Tarkkuusinventoinnissa paljastui yhdys- ja taisteluhautojen hyväkuntoisia osia tontin eri kohdista.

Kallioon louhitut, hyvälaatuisella betonilla tuetut linnoituslaitteet erottuivat osin heikosti 1940-luvun omakotitalon pihan pinnalla. Kevään tutkimus paljasti niiden pohjakaavan ja joitain rakenteiden yksityiskohtia, syksyn tutkimus selvensi pohjakaavaa ja rakenneyksityiskohtia. Taisteluhaudan osista paljastui uusia rakenneyksityiskohtia, joille ei löytynyt verrokkeja tai selkeitä selityksiä. Perusteellisen dokumentoinnin ja ilmakuvauksen avulla kohteesta saatiin tarkka ymmärrys, jonka jälkeen museoviranomaiset antoivat luvan purkaa tukikohdan toimenpidealueelle jäävät osat. Piha-alueelle jäävä osa taisteluhaudasta jäi koskemattomana paikoilleen.

Löysimme rakennuspaikalta hyväkuntoisia yhdys- ja taisteluhautoja. Kallioon louhitut linnoituslaitteet näkyivät heikosti pihan pinnalla. Kaivaustutkimuksissa paljastui uusia rakenteellisia yksityiskohtia. Perusteellinen dokumentointi lisäsi ymmärrystä linnoitelaitteista ja mahdollisti linnoituksen osien purkuluvan, kun osa taisteluhaudasta jätettiin koskemattomaksi.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.