Kannelmäen peruskoulu, Kaarelan raitin toimipiste, Helsinki

Ark-byroo-RHS-kannelmaen-peruskoulu 4

Sijainti: Maununneva, Helsinki
Toimeksianto:
Rakennushistoriallinen inventointi ja purkuvaiheen pääsuunnittelijan tehtävät
Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suoritusajankohta: 2020
Laajuus: 910 brm2

Ennen rakennuksen purkamista laadittiin rakennushistoriallinen inventointi, joka dokumentoi nykytilan ja alkuperäiset piirteet, rakennus laserkeilattiin ja siitä laadittiin alkuperäistä rakennusta esittävä tietomalli. Laaja dokumentointi oli osa pääsuunnittelijan tehtäväkenttää.

Helsingin Etelä-Kaarelan koulutalo valmistui vuonna 1955 ja se oli Puutalo Oy:n suunnittelema ja valmistama jälleenrakennuskauden tyyppirakennus. Matala puukoulu koostui kolmesta osasta, jotka oli liitetty yhteen kalkkihiekkatiilisten osien avulla. Pohjaratkaisu perustui sivukäytävään. Puutalo Oy valmisti tällaisia rakennuksia myös vientiin.

Ark-byroo-RHS-kannelmaen-peruskoulu 3

Kaarelan raitin toimipiste oli säilyttänyt hyvin sekä teknisessä että kulttuurihistoriallisessa mielessä. Kohde oli ainutlaatuinen, minkä vuoksi se dokumentoitiin kattavasti. Kaarelan koulurakennus oli mahdollisesti ainoa säilynyt 1950-luvun puuelementtikoulu Suomessa.

Ark-byroo-RHS-kannelmaen-peruskoulu 2

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.