Kanavaranta 1, Helsinki

Sijainti: Katajanokka, Helsinki
Toimeksianto: Käyttötarkoituksen muutoshankkeen pää- ja arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Tilaaja: WestInvest First Kanavaranta Oy

Suoritusajankohta: 2019-
Laajuus: 8 080 m2

Kanavaranta 1 sijaitsee Esplanadien päädyssä, presidentinlinnan naapurustossa. Tämä Alvar Aallon suunnittelema toimistotalo, alun perin Enso-Gutzeitin pääkonttoriksi vuonna 1962 valmistunut, suojeltiin rakennussuojelulailla vuonna 2010. Rakennus peruskorjattiin ja toimistokerroksista tehtiin avokonttoreita runsas vuosikymmen sitten. Rakennus vapautui, kun yhtiö myi sen ja siirtyi uusiin tiloihin vuonna 2022.

Nyt pääkonttori on muutettu nykyaikaisiksi toimistoiksi usealle yritykselle ja kattokerroksen ruokalasta tehty korkeatasoinen ravintola. Arkkitehtisuunnitelmassa tilarakennetta ja kulkuyhteyksiä on muokattu siten, että sekä rakennussuojelun että käytön vaatimukset täyttyvät. Käyttötarkoituksen ja käyttötavan muutos edellytti muun muassa paloturvallisuutta, ääneneristystä ja ilmanvaihtoa parantavia toimenpiteitä.

Kanavaranta 1 on toiminnallinen, elävä liikerakennus. Poikkeuksellisen vaativan projektin menestyksekäs hallinta vaati perusteellista tutkimusta, tarkkaa suunnittelua, eri suunnittelualojen yhteistyötä sekä tiivistä dialogia museoviranomaisten kanssa. Yhteistyö jatkui onnistuneesti koko toteutusvaiheen ajan. Ark-byroo suunnitteli kullekin käyttäjälle toimivan tilakonseptin, joka huomioi kohteen suojelutavoitteet. Tuloksena saatiin monipuolisia, edustavia ja tekniset vaatimukset täyttäviä moderneja työtiloja.

Toimistokerrosten suojellut aulat sijoittuvat rakennuksen länsipäähän, kun taas itäpään toimistomaisema on muutettu avoimeksi 2010-luvulla. Muutoshankkeessa varjeltiin hyvin säilyneitä tiloja, rakennusosia ja pintoja. Itäpäässä tilarakenne ja sisutus suunniteltiin rakennuksen arkkitehtoniseen luonteeseen sopivalla tavalla.

Ark-byroo laati rakennuksesta mittatarkan inventointimallin ja rakennushistoriaselvityksen suunnitteluvaiheen lähtötiedoiksi. Suunnittelijoiden työtä helpotti myös selainpohjaisesti jaettu pistepilvi, joka sallii ketterän navigoinnin rakennuksessa.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.