Kanavaranta 1, Helsinki

Ark-byroo-BIM-Kanavaranta 5

Sijainti: Katajanokka, Helsinki
Toimeksianto: Lähtötietomalli ja laserkeilaus
Tilaaja: WestInvest First Kanavaranta Oy

Suoritusajankohta: 2022-2024
Laajuus: 10 300 brm2

Ark-byroo-BIM-Kanavaranta 2

Vuonna 1962 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema entinen Stora Enson pääkonttori on yksi Helsingin maamerkeistä. Ark-byroo on toiminut suojellun rakennuksen muutos- ja restaurointihankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana ja laatinut lähtötietomallin hankkeen pohjaksi.

Rakennus tietomallinnettiin ensin vanhojen piirustusten perusteella. Yleissuunnitteluvaiheessa rakennus laserkeilattiin, ja tietomallia tarkennettiin nykytilanteen mukaiseksi. Tämä tarkennettu tietomalli, joka pohjautui pistepilveen, toimi luotettavana työkaluna toteutusvaiheessa tarjoten ajantasaista lähtötietoa. Pistepilviaineisto jaettiin suunnitteluryhmälle verkkopohjaisen työkalun avulla, mahdollistaen helpon pääsyn ajantasaiseen ja havainnolliseen lähtötietoon kohteesta.

 

Joustavasti tuotettu luotettava lähtötietomalli oli keskeisessä roolissa rakennuksen suunnitteluprojektissa. Tarkka malli mahdollisti suunnittelun ja toteutuksen virheettömyyden, kun taas pistepilven jakaminen verkossa vähensi tarvetta fyysisille kohdekäynneille ja tehosti työaikaa. Havainnollinen, valokuvamainen näkymä pistepilveen edisti osapuolten yhteistä ymmärrystä ja helpotti erilaisten näkökulmien yhteensovittamista.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.