Kiihtelysvaaran kirkko, Joensuu

ark-byroo arkeologia kiihtelysvaaran kirkko

Toimeksianto: Purkutyön dokumentointi, koekaivaukset ja kellarin dokumentointi
Tilaaja: Joensuun seurakuntayhtymä

Suoritusajankohta: 2018-2023
Laajuus: 575 m2

ark-byroo arkeologia kiihtelysvaaran kirkko 3

Kiihtelysvaaran vuonna 1770 valmistunut kirkko tuhopoltettiin 23.9.2018. Rauniot raivattiin pian palon jälkeen Ark-byroon arkeologin valvonnassa. Työssä dokumentoitiin kirkon rakennustapoja, materiaaleja, muutosvaiheita ja rakennusteknisiä ratkaisuja. Kirkon lattian alapuoliset maakerrokset tutkittiin mahdollisten hautausten löytämiseksi, mutta niitä ei paikalta todettu.

Vuonna 2021 kirkon uudisrakennuksen suunnitelmien mukaisia uudisrakennuksen kohdalle jääviä kohtia tutkittiin koekaivauksin. Eteläseinän linjalta löytyi tuolloin seitsemän hautausta, jotka dokumentoitiin. Kirkon itäpuolelta löytyi tumma, hiilen ja rautakuonan sekainen maakerros. Kerroksesta tuolloin toettu radiohiilinäyte ajoittui 1300-1400-luvuille.

Vuonna 2022 kirkon sakastin alla sijainnut kivinen holvikellari portaikkoineen laserkeilattiin ja dokumentoitiin kammion sisäpuolelta ja porraskuilusta käsin. Edellisvuotisia tutkimusalueita laajennettiin, jolloin kirkon sakastin alta löytyi kaksi järvimalmin sulatusuunia, tumman kuonamaan lähteitä. Uuneista saadut hiilinäytteet ajoittuivat vuosien 1430-1530 ja 1270-1390 välille, jopa 400 vuotta vanhemmaksi kuin kirkko. Uudisrakennuksen eteläseinän kohdalta löytyi kolme lapsen hautaa, joista toinen ajoittuu 1700-1800-luville, mutta toinen jopa 1400-1500-luvuille.

ark-byroo arkeologia kiihtelysvaaran kirkko 5

Laserkeilaimen pistepilvestä voidaan saada visualisointeja ja pistepilvi mahdollistaa myös eri piirteiden mittaamiset. Isometrinen visualisointi kellarin julkisivusta ja oviaukosta mittoineen.

Vuonna 2023 kirkon uudisrakennustyömaan ollessa jo käynnissä dokumentoitiin holvikellarin rakenteet myös ulkopuolelta, kun kellaria suojaavia maakerroksia oli poistettu.

Purkutyön dokumentointi 2018 suoritettiin mittaamalla, valokuvaamalla ja tekemällä muistiinpanoja. Koekaivaukset suoritettiin poistamalla pintakerroksia kaivinkoneella arkeologin valvonnassa, sen jälkeen kaivamalla lapiolla ja lastalla kohtia, jotka osoittautuivat mielenkiintoisiksi. Vuoden 2022 koekaivauksessa kirkon itäpuolen kuonansekainen maakerros kaivettiin kokonaan pohjahiekkaan saakka lastoin, samalla paikalta otettiin talteen noin 120 kg rautakuonaa. Kaikissa työn vaiheissa raunioita ja kaivausalueita kuvattiin myös ilmasta käsin, dronen avulla. Kesän 2022 kenttätöissä kellariholvi sekä sinne johtavat portaat myös laserkeilattiin.

Kiihtelysvaaran kirkko rakennettiin 1770, hautauksia ei alueella suoritettu kirkon lattian alle. Kirkon edeltäjän Marian kappeli rakennettiin 1680-luvulla, ja Kiihtelysvaaran kylä perustettiin 1500-luvun puolivälissä. Vuoden 2022 koekaivausten perusteella paljastui, että paikalla on ollut intensiivistä järvimalmin sulatustoimintaa jo ainakin 1200-1500-luvuilla. Vaaran huipun korkeimman kohdan itäpuolelle oli rakennettu eri aikoina kaksi järvimalmin sulatusuunia, oletettavasti tuuliolosuhteita hyödyntäen. Raudansulatustoiminnan lisäksi huipulla on ollut muutakin toimintaa, josta todisteena on vanhempi lapsen hauta 1400-1500-luvuilta.

ark-byroo arkeologia kiihtelysvaaran kirkko 7
Dronella otettu ilmakuva vuoden 2022 koekaivausten itäisestä alueesta. Alueella sijaitsi tummia hiilen ja rautakuonan sekaisia maakerroksia, jotka kaivettiin käsin puhtaaseen pohjamaahan saakka. Kuvan alaosassa lähes musta raudansulatustoiminnan ydinalue, ja yläosassa hieman vaaleampaa reuna-aluetta.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.