Kivihaantie 7, Helsinki

Ark-byroo-Kivihaantie7-Viistoilmakuva lannesta

Sijainti: Kivihaka, Helsinki
Toimeksianto:
Ideakilpailu
Tilaaja: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) ja Helsingin kaupunki

Rakennuksen tyyppi: Asuinkortteli
Suoritusajankohta:
2021
Laajuus: yht. 45 100 brm2

Ark-byroo-Kivihaantie7-Pohjapiirros

Ideakilpailun kohteena oli 1970-luvulta lähtien Suomen Punaisen Ristin käytössä ollut kiinteistö Helsingin Kivihaassa, jossa on olemassa olevaa kerrosalaa noin 22 300 km2. Kiinteistössä sijaitsevat alkuperäiset rakennukset ovat vuodelta 1972 ja kiinteistöön kuuluu lisärakennuksia 1980- ja 1990-luvuilta. Tontti sijaitsee liikenteellisesti tärkeällä paikalla Hämeenlinnanväylän kupeessa. Tonttia ympäröi Kivihaan asuinalue sekä idässä tontti rajautuu Helsingin keskuspuistoon.

Kivihaantie 7:n rakennusten käyttö Suomen Punaisen Ristin (SPR) veripalvelun tiloina oli päättymässä. Rakennukset omistava SBB ja maanomistaja Helsingin kaupunki järjestivät ideakilpailun kiinteistön kehittämisestä ja täydennysrakentamisen korttelisuunnitelmista. Ideakilpailuun kutsuttiin kolme arkkitehtitoimistoa ja kilpailun avulla etsittiin ideoita tontin käyttötarkoitukselle ja rakennusmassoittelulle. Ideakilpailun avulla haettiin vaihtoehtoja tontin nykyisen rakennuskannan käyttöön: tehtävänä oli tutkia erilaisia vaihtoehtoja nykyisten rakennusten säilyttämiselle tai purkavalle uudisrakentamiselle. Tilaajan ensisijainen toive tontin käyttötarkoitukselle oli asuminen, jota toivottiin myös täydennettävän muilla toiminnoilla. Lopulliseksi maanpäälliseksi kokonaiskerrosalaksi oli tavoitteena 30 000 km2.

Ark-byroo-Kivihaantie7-Julkisivu lanteen
Ark-byroo-Kivihaantie7-Leikkaus B-B

Ark-byroo valitsi ideakilpailuun säilyttävän linjan. Ehdotuksen kantavaksi linjaksi muodostui tontin alkuperäisten vuonna 1972 rakennettujen rakennusten säilyttäminen ja muuttaminen uuteen käyttöön. Vanha päärakennus muutettiin ehdotuksessa senioriasunnoiksi sekä tuetun asumisen asunnoiksi. Rakennusta myös korotettiin uusilla puurakenteisilla osilla, joihin sijoitettiin opiskelija-asuntoja. Suomen Punaisen Ristin entinen rakennus muutettiin yhteisölliseksi rakennukseksi, johon sijoitettiin eri-ikäisille suunnattujen asuntojen lisäksi ravintola sekä joustavia yhteistiloja.

Ark-byroo Kivihaantie 7 Aksonometria
Suunnitelmassa tontille sijoitettiin neljä uutta vähähiilistä asuinrakennusta, jotka täydentävät viihtyisää, kallioihin ja keskuspuistoon rajautuvaa asuntokorttelia. Uudisrakentaminen keskitettiin jo rakennetuille alueille, jotta tontin arvokasta luontoa säilytettäisiin mahdollisimman paljon. Suunnittelualueeseen kuului myös noin 5600 brm2 laajuinen maanalainen luolasto, joka suunnitelmassa muutettiin kaupunkiviljelyn sekä datakeskuksen tarpeisiin. Ark-byroon suunnittelutiimiin kuului lisäksi maisema-arkkitehti Niina Strengell, Kokoma Oy.

Ark-byroo-Kivihaantie7-Asemapiirros

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.