Kivimiehen ranta, Espoo

Ark-byroo-arkeologia-Kivimiehen-ranta 2

Sijainti: Otaniemi, Espoo
Toimeksianto:
Arkeologinen tarkkuusinventointi, vedenalainen muinaisjäännösinventointi
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Suoritusajankohta: 2019
Laajuus: 4 ha

Ark-byroo-arkeologia-Kivimiehen-ranta 4
Dronella otettu yleiskuva tutkimusalueen eteläosasta. Kuvan oikeassa alareunassa näkyy Otnäsin kartanon laituri.

Espoon Otaniemeen kuluvan Kivimiehen alueen rantaa tutkittiin noin neljän hehtaarin laajuudelta muuttuvan maankäytön tarpeisiin. Kivimiehen uuden asemakaavan myötä rantaan kohdistuu maatäytön tarvetta, mikä vaikuttaa rantaviivaan siirtäen sitä entistä ulommaksi.

Inventoinnin ensimmäisessä vaiheessa suoritimme vedenalaisen muinaisjäännösinventoinnin, ja toisessa vaiheessa keskityimme tarkkuusinventointiin maanpäällisillä alueilla. Erityishuomio kiinnittyi kahden rannalla sijaitsevan rakenteen luonteen ja ajoituksen selvittämiseen.

Ark-byroo-arkeologia-Kivimiehen-ranta 3

Sukeltaja tutkii hirsiarkkurakenteiden ­jäänteitä.

Ark-byroo-arkeologia-Kivimiehen-ranta 5

Hirret on kiinnitetty toisiinsa puutapein. Puuaines on hyvin kulunutta.

Tutkimuksen merkittävimpiä tuloksia oli rannassa sijaitsevan kivilaiturin laajuuden selvittäminen. Laituri näkyy kartalla jo 1800-luvun alussa, mutta se saattaa olla vanhempi. Tunnistimme laiturin muinaisjäännökseksi, joten se jätetään asemakaavassa täytön ulkopuoliseksi alueeksi. Vedenalaisessa inventoinnissa ei havaittu uusia muinaisjäännöksiä.

Ark-byroo-arkeologia-Kivimiehen-ranta 1
Laiturin pohjoispuolelta on tippunut harkkokiviä mereen.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.