Koivuniemen aurinkovoimalan laajennusalue, Tammisaari

Ark-byroo-arkeologia-koivuniemen-aurinkovoimala 3

Sijainti: Tammisaari, Raasepori
Toimeksianto:
Arkeologinen inventointi
Tilaaja: Raaseporin kaupunki

Suoritusajankohta: 2023
Laajuus: 5 ha

Raaseporin Tammisaaren Koivuniemen aurinkovoimala-aluetta laajennetaan, työn tarkoituksena oli inventoida viiden hehtaarin laajennusalue.

Ark-byroo-arkeologia-koivuniemen-aurinkovoimala 2

Inventoinnissa havaittu kuoppa, mahdollinen moderni potero.

Esityövaihe sisälsi arkistoselvityksen, vanhojen karttojen tutkimisen ja laserkeilausaineistojen analysoinnin. Näiden tietojen avulla laadimme alueesta tarkat rannansiirtymismallit, jotka auttoivat meitä määrittelemään alueen mahdollista asutushistoriaa. Kenttätyövaiheessa tarkastimme ja dokumentoimme tunnetun muinaisjäännöksen, kiersimme koko alueen jalkaisin etsien mahdollisia kivikautisia löytöjä, tarkastimme alueen runsaat tuulenkaadot, dokumentoimme ensimmäisen maailmansodan puolustusaseman kohteen reunalla ja teimme pieniä koekuoppia lupaaviin kohtiin.

Tutkimuksissamme löysimme pieniä kuoppia ja kivistä rakennettuja rajamerkkejä. Kuopat saattavat olla Dragsvikin varusmiesten poteroita, kun taas rajamerkit viittaavat mahdolliseen yhteyteen läheisen rautatien kanssa. Yhdistämällä erilaisia tutkimusmenetelmiä, tarjoamme luotettavaa tietoa alueen historiasta ja kulttuuriperinnöstä.

Ark-byroo-arkeologia-koivuniemen-aurinkovoimala 1

Puolustusvarustuksen taistelu- tai yhdyshautaa, taustalla aluetta rajaava rautatie.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.