Kontulan ala-aste, Helsinki

Ark-byroo-RHS-kontulan ala-aste 4

Sijainti: Kontula, Helsinki
Toimeksianto:
Rakennushistoriaselvitys
Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suoritusajankohta: 2022
Laajuus: koulurakennus 3858 kem2, kerhorakennus 634 kem2

Ark-byroo-RHS-kontulan ala-aste 3

Kontulan ala-asteen rakennushistoriaselvitys laadittiin peruskorjaus- ja laajennussuunnittelun taustatiedoiksi. Selvityksen piiriin kuului myös samalla tontilla sijaitseva kerhorakennus.

Ark-byroo-RHS-kontulan ala-aste 1

H-kirjaimen muotoinen pohjaratkaisu on tuottanut selkeitä ja kiinnostavia sisätiloja.

Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnitteleman, 1970 valmistuneen Kontulan ala-asteen monipuolinen ja joustava tilaohjelma ennakoi peruskoulun tuloa. Koulun matala H-kirjaimen muotoinen rakennusmassa muodostaa rajaavien horisontaalisten katosten kanssa atriumpihat siipien väliin ja sulautuu maastoon. Erityisesti julkisivuissa toistuu Suomalaisten arkkitehtuurille ominaisia piirteitä.

Hyvin säilynyt koulurakennus on todistusvoimainen esimerkki aikakauden koulurakentamisesta. Muutostyöt on tehty pääosin rakennuksen yleisilmettä kunnioittaen, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Koulu edustaa 1960-luvun laadukasta arkirakentamista ja liittyy oleellisesti lähiönsä palvelurakenteeseen ja syntyvaiheisiin.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.