Kustaankatu 3, Helsinki

Ark-byroo-BIM-kustaankatu-5

Sijainti: Harju, Helsinki
Toimeksianto: Laserkeilaus, lähtötietomalli ja tietomallikoordinointi
Tilaaja: Sweco/asunto-osakeyhtiö

Suoritusajankohta: 2020-2021
Laajuus: 2000 bm2

Helsingin seurakuntayhtymän rakennuttamassa 1950-luvun asuinkerrostalossa on pieniä asuinhuoneistoja ja entinen seurakuntasali. Alempien kerrosten betonirakenteet eroavat ylempien kerrosten rakenteista. Asuinkerrostalossa oli juuri alkamassa linjasaneeraus, joten tarkat lähtötiedot olivat välttämättömiä suunnittelun pohjaksi. Ark-byroo toimi myös linjasaneeraushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana.

1950-luvun kerrostalo mitattiin laserkeilaimella, ja pistepilvi prosessoitiin suunnitteluohjelmistoon soveltuvaksi. Laadimme mittausaineiston perusteella kattavan lähtötietomallin (YTV 2-taso), jossa jokainen rakennusosa sisältää erilaisia luokituksia, sijaintitietoja ja mittaustarkkuustietoja. Sijoitimme kohteen koordinaatistoon asemapiirroksen avulla. Lähtötietomallin ja suunnittelumallien laatua tarkastettiin törmäystarkastelun ja visuaalisten toimintojen avulla. Valitettavasti asunto-osakeyhtiö keskeytti hankkeen urakkatarjousvaiheessa.

Ark-byroo-BIM-kustaankatu-1

Linjasaneerauksen aikana tietomallivastaava auttoi muita osapuolia suunnitelmien yhteensovittamisessa ja ongelmakohtien ratkaisemisessa. Toteutussuunnittelussa mallia hyödynnettiin määrälaskentaan ja luetteloiden laatimiseen. Hankkeen valmistuttua asiakas sai käyttöönsä kiinteistön ajantasaisen digitaalisen kaksosen.

Ark-byroo tarjoaa asiakkailleen tietomallin ylläpitoa vuosisopimuksella eli pienten muutosten päivittämistä tietomalliin säännöllisin väliajoin, jolloin kerran tehty investointi tietomalliin nostaa kiinteistön arvoa. Lue lisää.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.