Lapinlahden sairaala, Helsinki

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 2

Sijainti: Länsisatama, Helsinki
Toimeksianto:
Suojeltujen sairaalarakennusten konversion suunnittelu, toimeksianto perustui ideakilpailun voittoon
Tilaaja: NREP yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa

Suoritusajankohta: 2019-2020, 2023
Laajuus: kolme rakennusta, yhteensä 12 553 m2

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 5
Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 4

Lapinlahden psykiatrinen sairaala, vuonna 1841 valmistunut arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema uusklassismin mestariteos on toiminut sairaalana aina 2000-luvun alkuun asti. Helsingin kaupunki käynnisti ideakilpailun vuosina 2019–2020 suojeltujen sairaalarakennusten uuden käytön ideoimiseksi ja hankkeen toteuttajan löytämiseksi. Jatkoimme suunnittelutyötä kilpailuehdotuksen pohjalta urakkavaiheeseen saakka.

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 1

Helsingin kaupungilla ei ole tarvetta käyttää Lapinlahden sairaalan rakennuksia omiin palveluihinsa. Kuitenkin alueella sijaitseva kulttuurihistoriallisesti tärkeä rakennusryhmä ja puisto ovat suosittuja kaupunkilaisten keskuudessa, ja kohde sijaitsee keskeisellä paikalla ulkoilureittien varrella.

Rakennukset ovat teknisesti heikossa kunnossa, ja käytön jatkaminen edellyttää niiden peruskorjaamista. Hankkeessa tutkittiin voittoa tavoittelemattoman mielenterveys- ja kulttuuritoiminnan yhdistämistä kaupalliseen toimintaan siten, että toiminta on taloudellisesti omavaraisella pohjalla.

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 9

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 3

Jatkosuunnittelussa Ark-byroon kilpailuvaiheen konseptiin perustuen päärakennukseen suunniteltiin kulttuuri- ja ravintolapalveluita, työtiloja sekä hostelli. Rakennuksissa on huomioitu muuntojoustavuus niin, että esimerkiksi hostellin tiloja voidaan tarvittaessa muuntaa työtiloiksi. Julkisimmat toiminnot sijoitettiin kivipihan ympärille, ja Venetsia-rakennukseen suunniteltiin kahvila- ja ravintolatoimintaa.

Erillisen saunarakennuksen toiminnan arvioitiin jatkuvan. Restaurointisuunnittelun keskeisenä ajatuksena oli korjata rakennukset turvallisiksi ja esteettömiksi kestävällä tavalla, välttäen tarpeettomia muutoksia ja huomioiden kulttuurihistorialliset arvot.

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 8

 

Ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-Lapinlahden-sairaala 6

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.