Lapinlahden sairaala, Helsinki

Sijainti: Länsisatama, Helsinki
Toimeksianto: Lähtötietomalli, toimeksianto perustuu ideakilpailun voittoon
Tilaaja: NREP

Suoritusajankohta: 2019-2023
Laajuus: kolme rakennusta, yhteensä 16 500 m²

Laadimme lähes 200-vuotiaan Lapinlahden sairaalan päärakennuksen ja hieman nuorempien Venetsia- ja saunarakennuksen lähtötietomallit vaativaa peruskorjaushanketta ja käyttötarkoituksen muutosta varten. Kohde on rakentunut vaiheittain ja rakennusosat ovat erilaisia rakennuksen eri osissa, mikä vaati huolellista mallintamista ja rakennuksen historian tuntemusta.

Projektissa me loimme lähtötietomallin käyttäen yli 10 vuotta vanhaa pistepilviaineistoa. Mittasimme rakennukset takymetrillä ja sijoitimme pistepilven paikalleen kaupungin koordinaatistoon. Pistepilvien perusteella rakensimme YTV:n tarkkuustason 2 mukaiset rakennusosamallit ja maastomallin suunnitteluhanketta varten. Tietyt rakennusosat ja julkisivut tarkennettiin yksityiskohtaisemmin YTV:n mukaiselle tarkkuustasolle 3.

Suurikokoisen sairaalakiinteistön vaativa peruskorjaus edellyttää kattavia lähtötietoja, joihin voi luottaa. Laserkeilausta ja lähtötietomallia täydennetään hankkeen aikana muun muassa purkuvaiheen ja rakenneavausten jälkeen.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.