Lastenpäiväkoti Hertta, Helsinki

Ark-byroo-RHS-lastenpaivakoti-hertta 3

Sijainti: Länsi-Pasila, Helsinki
Toimeksianto:
Rakennushistoriaselvitys
Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suoritusajankohta: 2020
Laajuus: 503 m2

Ark-byroo-RHS-lastenpaivakoti-hertta 2
Ark-byroo-RHS-lastenpaivakoti-hertta 1

Rakennushistoriaselvitys kattoi vuonna 1987 valmistuneen päiväkotirakennuksen ja kaksi 1900-luvun alun työväen asuinrakennusta, joista toinen on osittain päiväkodin käytössä. Selvitys tehtiin rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen arvioimiseksi ja rakennuksen suojelutarvetta koskevan päätöksenteon tueksi.

Päiväkoti Hertta sijaitsee 1980-luvun asuinalueella keskeisen kävelyreitin varrella. Vuonna 1987 valmistunut postmoderni puurakennus on arkkitehtitoimisto Järvinen-Airaksen suunnittelema. Sisätiloissa korostuu lasten kokemusmaailmaa korostava suunnittelu. Rakennuksen kaksikerroksiset tilat poikkesivat ajankohdan vakioratkaisuista.

Päiväkoti toimii edelleen ja rakennus on säilyttänyt postmodernin arkkitehtuurin piirteet ulkoasussaan ja sisätiloissaan. Myös Rahakamarinaukiota ympäröivä 1980-luvun rakennuskanta on säilyttänyt luonteensa. Tontin vanhemmat puurakennukset ovat ulkoasultaan alkuperäisen kaltaisia, tuoden kokonaisuuteen historiallista syvyyttä.

Ark-byroo-RHS-lastenpaivakoti-hertta 4

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.