Laukaan vankila, Laukaa

Ark-byroo-arkeologia-laukaan-vankila-2

Sijainti: Laukaa
Toimeksianto:
Muinaisjäännösinventointi
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Suoritusajankohta: 2019
Laajuus: 362 ha

Toteutimme arkeologisen inventoinnin Laukaan vankilan 367 hehtaarin alueella Keski-Suomessa. Tavoitteenamme oli tarkastella vanhoja muinaisjäännöksiä ja etsiä uusia kohteita. Inventointi tehtiin vankilan käytön päättyessä maankäytön suunnittelun perustaksi. Lisäksi laadimme kulttuuriympäristöselvityksen, joka syventää ymmärrystä alueen rakennuksista ja maisemasta.

Ark-byroo-arkeologia-laukaan-vankila-1

Vankien pihapiiri on vanhan sotilasvirkatalon kohdalla.

Aluksi tarkastelimme muinaisjäännösrekisterin tietoja, tutkimuskirjallisuutta, Laukaan historiikkeja ja historiallisia karttoja alueen selvittämiseksi. Keskeisiä karttoja olivat vuoden 1750–1751 pitäjänkartta ja 1801 isojakokartta. Tutkimuskirjallisuuden avulla ja muinaisjäännösrekisterin avulla paikannettiin tunnetut muinaisjäännökset ja tunnistettiin potentiaaliset etsintäalueet inventointia varten.

Arkeologisessa inventoinnissa tutkittiin suurin osa alueesta jalkaisin. Hiekkaharjulla etsittiin esihistoriallisen asutuksen jälkiä, kun taas pellot tutkittiin tarkemmin alueilla, joilla oli aiempaa asutusta vanhojen karttojen perusteella. Uusia kohteita etsittiin ja vanhoja tarkistettiin sekä täydennettiin tarvittaessa. Kohteiden sijainnit mitattiin tarkasti GeoXH 6000 gps-laitteella, jonka tarkkuus oli vain 10 senttimetriä. Kaikki löydöt dokumentoitiin valokuvin. Lisäksi otettiin maanäytteitä kairaten ja vankilan pihamaalla tehtiin koekuopituksia vanhemman asutushistorian tutkimiseksi. Työ suoritettiin myöhäissyksyllä hyvässä säässä, jolloin maaston havainnointi oli optimaalista ilman lehtien peittoa.

Vankilan mailla tunnettiin aiemmin kaksi muinaisjäännöskohdetta: kivikautinen asuinpaikka ja hiilimiilu. Tutkimuksessa löydettiin uusi hiilimiilu vanhan lähistöltä. Uutena kohteena merkittiin pihapiiriin sijoittuva kohde, jossa on todennäköisesti säilynyt asutuksen varhaisia kerroksia. Havaitsimme myös, että alueen vesireitit ja tieverkosto, mukaan lukien 1700-luvun reitit, ovat säilyneet pitkään.

Ark-byroo-arkeologia-laukaan-vankila-3

Lapinlammen hiilimiilu erottuu hyvin maastossa.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.