Meri-Rastilan monitoimitalo, Helsinki

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-meri-rastila 2

Sijainti: Meri-Rastila, Helsinki
Toimeksianto:
Arkkitehtikilpailu, monitoimitalon laajennuksen ja uudisrakennuksen suunnittelu
Tilaaja: Helsingin kaupunki

Suoritusajankohta: 2024
Laajuus: 11 700 brm2

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-meri-rastila 4

Kilpailuehdotus käsitti Meri-Rastilaan suunniteltu monitoimitalo, joka sisältää 750 oppilaan peruskoulun, 250 oppilaan päiväkodin, nuorisotalon, liikuntapuiston sekä kodinhoidon henkilöstötiloja.

Yleisen kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun ensimmäinen vaihe. Arkkitehtikilpailulla etsittiin vastausta kysymykseen, voidaanko Meri-Rastilan monitoimitalon tilaohjelma toteuttaa olemassa olevia rakennuksia laajentaen vai kokonaan uudisrakentamalla.

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-meri-rastila 3

Ark-byroon kilpailuehdotuksen lähtökohtana oli säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevaa rakennuskantaa sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten arvojen vuoksi. Kilpailuehdotus elävöittää kahta julkiseen rakennukseen liittyvää toria ja vahvistaa korttelin identiteettiä vaalimalla 1990-luvun ilmeikästä arkkitehtuuria ja tuomalla uudistuvaan kaupunginosan tästä ajasta kertovan kerrostumaan olemassa olevaan ympäristöön sopeutuvalla täydennysrakentamisella.

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-meri-rastila 1

Vanhaa koulurakennusta täydennettiin torin puolelle muutoksesta ja avoimuudesta viestivillä sisäänkäyntiosilla, ja iltakäyttötoiminnot sekä vanhaan Meri-Rastilan kappeliin sijoitetut nuorisotilat integroitiin osaksi kaupunkimaista toriympäristöä. Tontin eteläosaan suunniteltiin laajennus, jonka sijoittamisessa ympäristöönsä huomioitiin julkiset ulkotilat, kulkuyhteyksien jäsentäminen sekä tontilla säilytettävä puusto.

 

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-meri-rastila 5

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.