Metrotori, Itämerenkatu 14, Helsinki

28Sijainti: Ruoholahti, Helsinki
Toimeksianto: Toimistorakennuksen konversio ja laajennus
Tilaaja: Trevian rahastot

Suoritusajankohta: 2021
Laajuus: 6 500 m2

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 21

Metrotori on arkkitehtitoimisto Gullichsen-Vormalan suunnittelema toimisto- ja liikerakennus, joka valmistui kahdessa vaiheessa 1990-luvulla Ruoholahden metroaseman päälle. Alakerrassa on liiketiloja ja ylemmissä kerroksissa toimistoja. Rakennuksen arkkitehtuuri on teollista ja graafista.

Alun perin toimistona toiminut tila Metrotorin toisessa ja kolmannessa kerroksessa muutettiin pääosin kokoontumistiloiksi kokouksia, koulutuksia ja tapahtumia järjestävälle yritykselle.

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 16

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 13

Toisen kerroksen atrium muutettiin kylmästä taukotilasta aktiiviseksi kokoontumistilaksi, joka mahdollistaa 400 hengen tapahtumat. Atriumin ympärille luotiin vyöhyke sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Alun perin kaksoiskäytäviin perustuneet tilat yhdistettiin tilaviksi, helposti muunneltaviksi kokoushuoneiksi.

Vanha teräsporras siirrettiin ja kierrätettiin käyttöön. Käyttötarkoituksen muutos vaati uuden pääportaan rakentamista. Muutostöiden suunnittelussa tutkittiin huolellisesti rakennuksen tilarakennetta ja teknisiä rakenteita, mikä auttoi välttämään tarpeettomia muutoksia ja kustannuksia.

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 17

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 1

ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 25
ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 27
ark-byroo-arkkitehtisuunnittelu-metrotori 28

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.