Munkkiniemen nuoristotalo, Helsinki

Sijainti: Munkkiniemi, Helsinki
Toimeksianto: Laserkeilaus ja lähtötietomalli
Tilaaja: Helsingin kaupunki

Suoritusajankohta: 2022
Laajuus: 880 brm2

Ark-byroo-BIM-Munkkiniemen-nuorisotalo 3

Munkkiniemen nuorisotalo, entinen 1930-luvun paloasema, on kaupunginosansa keskeinen palvelurakennus. Erik ja Kitty Hansténin suunnitteleman noppamaisen rakennuksen letkutorni muistuttaa yhä menneestä. Peruskorjausta varten laatimamme lähtötietomalli mahdollisti soman rakennuksen luonteen välittymisen osaksi suunnitelmaa.

Hyödynsimme edistynyttä teknologiaa, kuten laserkeilausta ja takymetrimittausta. Sidoimme mittaamamme pistepilviaineiston kaupungin koordinaatistoon, ja loimme pilvidatan pohjalta YTV-standardien tarkkuustason 2 mukaisen lähtötietomallin. Mallia tarkennettiin tiettyjen rakennusosien kohdalla ja siihen sisällytettiin kattavasti ominaisuustietoja, kuten erilaisia luokituksia, tarkkoja sijaintitietoja ja mittaustarkkuustietoja. Rakennusosien mallintamisessa hyödynsimme muun muassa räätälöityjä objekteja. Tuotimme pääpiirustustasoiset julkisivu-, leikkaus- ja pohjapiirustukset rakennuksesta täydentämään tietomallia ja laserkeilausaineistoa.Ark-byroo-BIM-Munkkiniemen-nuorisotalo 2Mittausaineistoon perustuva lähtötietomalli vähentää suunnitteluvirheitä ja tehostaa eri suunnittelualojen yhteensovittamista. Ark-byroon rakennushistoriaselvitys tuki inventointimallia. Yhdessä ne tarjoavat kattavan kuvan kohteen historiasta ja nykytilasta, tukien suunnittelua ja lupaprosesseja.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.