Niskalan pää- ja talousrakennus, Helsinki

Ark-byroo-BIM-niskala 2

Sijainti: Haltiala, Helsinki
Toimeksianto: Laserkeilaus ja mittauspiirustukset
Tilaaja: Helsingin kaupunki

Suoritusajankohta: 2022
Laajuus: 600 brm2, kaksi rakennusta

Laadimme mittauspiirustukset ja rakennushistoriaselvityksen Niskalan tilan 1800-luvun päärakennuksesta ja sotien jälkeen valmistuneesta talousrakennuksesta. Rakennushistoriaselvitys tuotti tietoa rakennuksen vaiheista ja alkuperäisestä kattomuodosta.

Ark-byroo-BIM-niskala 5

Hankkeessa suoritettiin Niskalan pää- ja piharakennusten laserkeilaus ja takymetrimittaus. Tuotettu pistepilviaineisto sidottiin kaupungin koordinaatistoon. Aineiston pohjalta tuotettiin YTV tarkkuustason 2 mittauspiirustukset pää- ja piharakennuksesta. Mittauspiirustusten lisäksi tuotettiin rakennusten pinta-alalaskelmat ja päärakennuksen laajentumisvaiheita kuvaava ennallistuskaavio. Rakennuksista laadittiin mittauspiirustukset peruskorjaushankkeen lähtötiedoiksi. Arkkitehtimallin pohjalta laadimme kolmiulotteisen ennallistuskaavion, joka kuvaa rakennuksen laajentumisvaiheita.

Ark-byroo-BIM-niskala 4

Rakennuksesta ei ollut olemassa nykytilaa kuvaavia rakennuspiirustuksia. Mittauspiirustukset tehtiin rakennuksen korjaussuunnittelua ja kiinteistön ylläpitoa varten. Ark-byroo laati samanaikaisesti myös kohteen rakennushistoriaselvityksen. Tutkimus ja mittaustyö tukivat toisiaan oleellisella tavalla.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.