Nuottaniemen huvilat, Helsinki

Ark-byroo_BIM_Nuottaniemen huvilat 3

Sijainti: Laajasalo, Helsinki
Toimeksianto: Laserkeilaus ja mittauspiirustukset
Tilaaja: Helsingin kaupunki

Suoritusajankohta: 2022
Laajuus: 950 brm2, neljä huvilaa ja viisi talousrakennusta

Ark-byroo_BIM_Nuottaniemen huvilat 1

Työkohteena oli neljä 1900-luvun alun suojeltua puuhuvilaa ja viisi talousrakennusta. Rakennuksista ei ollut mitään piirustuksia. Ajantasaiset mittauspiirustukset ja pinta-alalaskelmat tarvittiin kiinteistöjen kehittämistä ja asemakaavan laatimista varten. Ark-byroo laati myös huviloiden rakennushistoriaselvitykset.Ark-byroo_BIM_Nuottaniemen huvilat 2Työkohteena oli neljä 1900-luvun alun suojeltua puuhuvilaa ja viisi talousrakennusta. Rakennuksista ei ollut mitään piirustuksia. Ajantasaiset mittauspiirustukset ja pinta-alalaskelmat tarvittiin kiinteistöjen kehittämistä ja asemakaavan laatimista varten. Ark-byroo laati myös huviloiden rakennushistoriaselvitykset.

Asemakaavoittaja pystyi arvioimaan kohteiden käyttötarkoitusta ja suojelutarvetta tuottamiemme mittauspiirustusten ja rakennushistoriaselvitysten avulla. Helsingin kaupungin tilapalvelut sai konkreettisia työkaluja kiinteistöjen kehittämiseen ja ylläpitoon. Laserkeilaamiseen perustuvat mittauspiirustukset mahdollistivat luotettavat nykytilapiirustukset ja tulevien peruskorjaushankkeiden suunnittelun.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.