Pyhän Laurin kirkko, Vantaa

ark-byroo-arkeologia-pyhan-laurin-kirkko 5

Sijainti: Vantaa
Toimeksianto:
Arkeologinen kaivaus ja valvonta
Tilaaja: Vantaan seurakuntayhtymä

Suoritusajankohta: 2019
Laajuus: 1 000 m2

ark-byroo-arkeologia-pyhan-laurin-kirkko 1

Pyhän Laurin kirkko, pääkaupunkiseudun vanhin käytössä oleva rakennus, mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1401. Kivikirkko valmistui 1400-luvun puolivälissä. Vuonna 2019 kirkkomaalla tehtiin maanrakennustöitä sadevesien hallinnan parantamiseksi. Työn yhteydessä paljastettiin osa vanhasta kirkkomaan aidasta ja dokumentoitiin 47 hautausta.

Suoritimme arkeologisen valvonnan viidessä vaiheessa, jotta kirkko voi olla normaalisti käytössä työmaasta huolimatta. Koneelliset kaivuutyöt etenivät kaistale kerrallaan ja pysäytimme kaivuun haudan, rakenteen ja poikkeavan maakerroksen tarkastusta varten. Vainajien luut sekä hautarakenteet dokumentoitiin jokainen hauta erikseen. Kenttätyöjaksojen päätteeksi mittasimme kaivantojen reunat ja syvyys GPS-laitteella. Dokumentoimme profiilit myös piirtämällä ja valokuvaamalla. Laadimme jokaisesta hautauksesta raportin valokuvien ja yhteenvetojen lisäksi. 46 vainajan luut tutkittiin osteologisin menetelmin, yhden vainajan käärintelillan kangaskuidut analysoitiin, ja kahdelle arkulle tehtiin puulajimääritys. Osa vainajista haudattiin uudelleen museolehtoon.

Tutkimuksen erityinen tulos oli 47 ehjän tai osin ehjän hautauksen saaminen perustutkimuksen piiriin.

ark-byroo-arkeologia-pyhan-laurin-kirkko 3
ark-byroo-arkeologia-pyhan-laurin-kirkko 2

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.