Suitian kartano, Espoo

ark-byroo-arkeologia-suitian-kartano 2

Sijainti: Siuntio
Toimeksianto:
Muinaisjäännösinventointi
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Suoritusajankohta: 2015
Laajuus: 730 m2

Siuntion kunnassa sijaitsevan, keskiajalta peräisin olevan Suitian kartanon ja sen laajan maa-alueen arkeologinen inventointi liittyi kiinteistön myyntiprosessiin. Tavoitteena oli tunnistaa ihmistoiminnan jäänteet maastossa ennen mahdollisia tulevia muutoksia alueen käytössä. Näin varmistettiin, etteivät mahdolliset arkeologiset löydökset tulisi myöhemmin yllätyksenä.

ark-byroo-arkeologia-suitian-kartano 3

Alueelta löytynyt hautatasanne.

Kartanolinnan ympäristön inventointi kattoi 730 hehtaarin kokoisen maa-alueen. Ennen kenttätöitä perehdyimme tutkimuskirjallisuuteen ja historialliseen karttamateriaaliin, joiden sisältämät tiedot sijoitettiin nykykartalle. Aikaisemmin tunnetut muinaisjäännökset tarkastettiin, ja inventoinnin avulla määriteltiin uusia kohteita. Ymmärryksemme alueen monipuolisesta historiasta ja ihmisen toiminnan jäljistä syveni. Jokaisesta kohteesta laadittiin sanallinen kuvaus, valokuvadokumentaatio ja mitattiin paikkatieto.

Työn tuloksena alueelta tunnetaan 40 uutta kulttuuriperintökohdetta, joista useimmat ovat elinkeinohistoriallisia kohteita, kuten louhoksia ja hiilimiiluja. Myös asuinpaikat, toisen maailmansodan aikaiset puolustusasemat ja kulkuväylät muodostavat merkittäviä kokonaisuuksia, joista seitsemän määrittelimme kiinteiksi muinaisjäännöksiksi.

ark-byroo-arkeologia-suitian-kartano 4

Hiilimiilun kohta kairattiin ja kairaus tuotti tumman maannoksen miilun pohjasta.

 

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.