Suomenlinna Iso Mustasaari, kivikourun dokumentointi, Helsinki

Ark-byroo-arkeologia-suomenlinna 2

Sijainti: Suomenlinna, Helsinki
Toimeksianto:
Arkeologinen kaivaus ja laserkeilaus
Tilaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Suoritusajankohta: 2023
Laajuus: 7 m2

Ark-byroo-arkeologia-suomenlinna 4

Suomenlinnan kirkon läheltä kivituhkapäällysteisen tien alta löytyi puukansilla peitetty, suurista kivistä rakennettu kivikouru. Tämä arkeologinen löytö edellytti kaivamista esille sekä huolellista dokumentointia.

Kaivoimme kourua peittäneen huonokuntoisen puukannen esiin käsityökaluilla, puhdistimme sen modernista kivituhkasta ja dokumentoimme sen tarkkuus-GPS-mittauksin. Tämän jälkeen poistimme kannen ja paljastimme kivikourun, jonka dokumentoimme valokuvaamalla, mittaamalla ja laserkeilaamalla.

Ark-byroo-arkeologia-suomenlinna 3

Isometrinen visualisointi kourun laserkeilausdatasta, näkymä pohjoiseen. Keltaisella on merkitty poikkileikkausprofiilin kohta.

Kouru on rakennettu todennäköisimmin venäläisaikana 1800-luvulla. Rakenne on sovitettu ympäröivään mukulakiveykseen niin, että puisen kannen yläreuna on asettunut kiveyksen tasoon, eikä kohdalle ole muodostunut kynnystä. Laserkeilausaineiston avulla pystyimme analysoimaan rakennetta ja mittaamaan kourun vieton, joka oli yksi aste.

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.