Töölön ala-aste, Helsinki

Ark-byroo-RHS-toolon-ala-aste 2

Sijainti: Taka-Töölö, Helsinki
Toimeksianto:
Rakennushistoriaselvitys
Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suoritusajankohta: 2022
Laajuus: 4047 kem2

Ark-byroo-RHS-toolon-ala-aste 4
Ark-byroo-RHS-toolon-ala-aste 5

Töölön ala-asteen rakennushistoriaselvitys laadittiin koulurakennukseen suunnitellun perusparannuksen ja laajennuksen hankeselvitysvaiheessa. Rakennushistoriallista tutkimusta täydensi kalusteinventointi, joka tuotti ajantasaista tietoa kalusteiden hyödyntämiseksi myös jatkossa.

Theodor Höijerin suunnittelema Töölön kansakoulu valmistui vuonna 1906 Taka-Töölön asuinalueelle yhtenä kaupungin ensimmäisistä kunnallisista kansakouluista. Rakennuksen punatiilijulkisivut yhdistävät kertaustyylejä ja jugendvaikutteita, sivukäytäväratkaisu poikkeaa perinteisestä mallista. 1950-luvulla rakennetut vaaleat laajennusosat ovat tuoneet modernin kerrostuman vanhempaan rakennukseen.

Rakennus oli valmistuessaan hyvin nykyaikainen tilaohjelmaltaan ja talotekniikan osalta. Alkuperäiset piirteet ovat säilyneet hyvin, paitsi voimistelusalin ja mansardikaton muutosten osalta. Etenkin pääporrashuone on säilynyt vaikuttavana. 1950-luvun laajennukset ovat myös säilyttäneet alkuperäisen luonteensa sekä julkisivujen, että sisätilojen osalta.

Ark-byroo-RHS-toolon-ala-aste 1

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.