Tapiola tukikohta XXXII Ukontulenpolku, Espoo

Ark-byroo-arkeologia-ukontulenpolku 1

Sijainti: Tapiola, Espoo
Toimeksianto:
Tykkitien esiin kaivaminen ja dokumentointi
Tilaaja: Kiinteistö oy Espoon Louhenkulma

Suoritusajankohta: 2019
Laajuus: 142 m2

Tapiolan Pohjantorin ostoskeskuksen purkutyön aikana paljastui Ukontulenpolku, entinen tykkitie, joka on aikaisemmin muutettu ulkoilureitiksi. Museoviranomaiset arvioivat, että tykkitien eteläreuna oli vaarassa vaurioitua uusien asuintalojen rakennustöissä, joten se kaivettiin esiin ja dokumentoitiin huolellisesti.

Ark-byroo-arkeologia-ukontulenpolku 4

Tiestä tutkittiin ja dokumentoitiin noin 50-metrinen osa.

Tykkitien päälle painautunut kivituhkapeite poistettiin noin 50 metrin matkalta kaivinkoneen avulla. Puhdistimme alkuperäisen mukulakivipäällysteen käsityökalujen ja moottoroidun harjan avulla. Arkeologi valvoi kuorintaa ja dokumentoi paljastuneet rakenteet valokuvaamalla, mittaamalla, laserkeilaamalla ja ilmakuvaamalla droonilla.

Ark-byroo-arkeologia-ukontulenpolku 3

Dokumentointiin käytettiin dronea ja laserkeilainta. Keilaus suoritettiin kymmenestä eri asemasta.

Tie paljastui huolellisesti rakennetuksi ja poikkileikkaukseltaan kuperaksi, jotta vesi valuisi siitä nopeasti pois. Reunat oli muodostettu suuremmista, halkaisijaltaan noin 30–40 senttisistä kivistä, kun tie keskiosassa oli käytetty pienempiä kiviä. Eteläpää oli säilynyt täydellisesti, mutta luoteispäässä se oli osittain tuhoutunut valaisinlinjan asennuksen seurauksena.

Ark-byroo-arkeologia-ukontulenpolku 2

Ark-byroo toimii kumppanina kiinteistöhankkeen
alkumetreiltä toteutukseen saakka.