Harjavallan sairaalan viitesuunnitelma ”Haroldus”

Sijainti: Harjavalta Toimeksiannon tyyppi: Viitesuunnitelma Tilaaja: Satakunnan sairaanhoitopiiri Suoritusajankohta: 2015 Valmistumisvuosi: 1903

Ark-byroo voitti syksyllä 2015 Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämän kutsukilpailun, jossa etsittiin tyhjenevälle Harjavallan sairaalan alueelle uutta käyttöä. Ark-byroon monialainen työryhmä ehdotti alueelle hyvinvointialan pop-up -ympäristöä, missä yhdistyvät tuetut asumismuodot sekä elinkeino-, matkailu- ja virkistystoiminta.

Haroldus on porrastettuihin toimenpiteisiin perustuva suunnitelma, jonka avulla Harjavallan vanhalle sairaala-alueelle muodostuu hyvinvoinnin keskittymä. Haroldus luo uudenlaista vuorovaikutusta yritysten, kuntalaisten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välille. Suunnitelma voimistaa alueen identiteettiä, virkistysalueiden verkostoa sekä paikallisia elinkeinoja.

Satavuotiaan sairaalan identiteetti on toiminnan päättyessäkin vahva: hyvinvointi ja hoiva-ala muodostavat luonnollisen jatkumon alueen toiminnalle. Alueen eri-ikäiset rakennukset muodostavat varsin moni-ilmeisen kokonaisuuden, jota tasapainotetaan suunnitelmassa uudisrakennuksilla ja avaamalla uudenlaisia kulkureittejä. Rakennusten välisistä puistomaisista pihoista tehdään terapeuttisia kohtaamispaikkoja erilaisille ihmisryhmille. Haroldus on suunniteltu ympäristöön, jota lähestytään asumisen, elinkeinojen ja työllisyyden, sekä virkistyksen kautta. Näihin kaikkiin vaikuttaa alueen sijainti. Sairaala-alue hyötyy ydinkeskustan palveluiden läheisyydestä, mutta on siitä  selkeästi erilleen rajattu. Sijaintia määrittää myös Hiittenharjulta Kokemäenjoelle ulottuva virkistysakseli, jonka keskellä alue sijaitsee.

Ark-byroo jatkoi suunnitelman kehittämistä laatimalla jatkotyönä hankkeistussuunnitelman. Tämän suunnittelutyön tarkoituksena oli analysoida konversion toteuttamisen lähtökohtia. Siinä etsittiin vertailukohteita, laadittiin toimija-analyysi, kartoitettiin rahoitusinstrumentteja ja toteutettiin asian tiimoilta työpaja.

Tutustu myös

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710