Mattlidenin koulukeskus

Sijainti: Espoo, Matinkylä Toimeksiannon tyyppi: Rakennushistoriaselvitys Tilaaja: Espoon Tilapalvelut Suoritusajankohta: 2016 Laajuus: 16 147 m2 Arkkitehdit: Erich von Ungern-Sternberg, Paula Pihkala, Erik Kråkström Valmistumisvuosi: 1958-2015

Mattlidenin koulukeskuksen rakennushistoriaselvitys laadittiin palvelemaan alueen ensimmäisen  asemakaavan laatimista. Tutkimuksessa käsiteltiin kahdeksaa 1950-luvulta alkaen vaiheittain rakentuneen koulukeskusalueen rakennusta.

Mattlidenin koulukeskus on rakentunut kolmessa päävaiheessa. Ensimmäisen vaiheen merkittävimmät rakennukset ovat arkkitehti Erich von Ungern-Sternbergin suunnittelemat kansakoulurakennus ja opettajien asuinrakennus, jotka valmistuivat vuonna 1959. Nämä pientä mittakaavaa edustavat rakennukset on sijoitettu maaston mukaisesti. 1970-luvulla oppilasmäärän kasvun myötä Mattlideniin rakennettiin kaksi arkkitehti Erik Kråksrömin suunnittelemaa koulurakennusta. Ne on sijoitettu samaan koordinaatistoon aiemman vaiheen kanssa ja ne sopeutuvan 1950-luvun mittakaavaaan. Ilmaisultaan ne ovat 1970-luvun arkkitehtuuritrendien mukaisia.

Ajan saatossa koulukeskus on kasvanut Suomen suurimmaksi ruotsinkieliseksi koulukampukseksi. Viimeisten vuosikymmenten muutokset ovat tuoneet alueelle paljon uusia muotoja ja materiaaleja. Rakennusten väliin ja päälle tehdyt laajennukset ovat muuttaneet vanhemman vaiheen luonnetta epäedullisempaan suuntaan. Kokonaisuus on sekava ja kerroksisuus vaikeasti ymmärrettävissä.

Tutustu myös

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710