Päiväkoti Naava

Sijainti: Helsinki, Jakomäki Toimeksiannon tyyppi: Rakennushistoriaselvitys Tilaaja: Helsingin kaupunki Suoritusajankohta: 2017 Laajuus: 828 m2 Arkkitehdit: Jouko Heikkinen Valmistumisvuosi: 1979

Lasten päiväkoti Naavan rakennushistoriaselvitys laadittiin Jakomäen alueella käynnistyneen Jakomäen sydän -hankkeen tiimoilta, jonka tarkoituksena oli rakentaa alueelle uusi koulu ja päiväkotikiinteistö. Hankkeeseen liittyvän asemakaavan laatimisen yhteydessä tutkittiin yhtenä vaihtoehtona vanhojen koulu- ja päiväkotirakennusten purkamista ja rakennushistoriaselvitys laadittiin osana tätä selvitystyötä.

Päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 1979 ja sen rakennuttajana toimi Helsingin kaupunki, arkkitehtisuunnittelusta puolestaan vastasi Jouko Heikkinen. Rakennus edustaa ajalleen tyypillistä arkirakentamista. 1970-luvun lopussa Jakomäessä toimi jo kaksi päiväkotia, mutta hoitopaikkojen tarve oli suuri. Koska asukkaat kaupungin Jakomäkeen rakennuttamiin vuokra-asuntoihin oli valittu sosiaalisin perustein, päivähoitopaikkojen tarve alueella oli suurempi kuin keskimäärin muualla kaupungissa. Asukkaita oli myös huomattavasti enemmän kuin asemakaavan laatimisvaiheessa oli arvioitu. Päiväkoti Naava suunniteltiin alun perin neljälle suomenkielisille hoitoryhmälle ja hoitopaikkoja oli yhteensä 58. Päiväkoti on ollut aktiivisessa käytössä valmistumisestaan saakka. Kiinteistössä on vuosien mittaan tehty hyvin vähän muutoksia ja tilojen pääpiirteet sekä käyttötarkoitus ovat pääasiassa säilyneet alkuperäisinä. Nykyisin hoitopaikkoja on 74.

Tutustu myös

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710