Puustellinmäen kylätontti

Sijainti: Espoo, Leppävaara Toimeksiannon tyyppi: Arkeologinen kaivaus Tilaaja: Invalidisäätiö ORTON Suoritusajankohta: 2015 Laajuus: 2100 m2

Espoon Leppävaarassa sijaitsevalla Puustellinmäen keskiaikaisella kylätontilla suoritettiin arkeologisia kaivauksia noin 10 hengen voimin kolmen kuukauden ajan muuttuvan maankäytön tarpeisiin. Alueelle oltiin laatimassa asemakaavaa, joka mahdollistaisi uuden oppilaitosrakennuksen rakentamisen muinaisjäännösalueelle vanhan kylätontin paikalle. Alueen arkeologiset tutkimukset oli suoritettava ennen kuin se voitiin vapauttaa rakentamiselle.

Noin 2100 neliömetrin laajuisen tutkimusalueen kaivaukset toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusalue todettiin ennakoitua laajemmaksi ja varhaisesta asutuksesta kielivät rakenteet ennakoitua paremmin säilyneiksi. Havainnot oli mahdollista tehdä vasta tilanteessa, jossa tutkimusalueelta oli poistettu puusto ja kuorittu pintamaakerros valvottuna kaivinkonetyönä. Tutkittavan alueen laajuuden, kompleksisuuden ja aikataulupaineiden takia tutkimusalueen eri osia tutkittiin eri intensiteetillä. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman kattava kuva kyläasutuksessa tapahtuneista muutoksista ajan ja paikan suhteen. Kenttätyön loppuvaiheessa keskityttiin alueeseen, jossa kulttuurikerrokset olivat paksuimmat ja ajallinen jatkumo pisin. Tulokset olivat merkittäviä. Puustellinmäen vanhimmat kerrokset ajoittuvat 1100-1200-luvulle, kohde on Espoon vanhin tunnettu kylä. Asutus jatkui aina 1600-luvulle asti. Sinä aikana kylän rakennuksia rakennettiin yhä uudestaan ja uudestaan, pitkälti entisten paikoille. Näin on syntynyt merkittäviä kulttuurikerrostumia, joista löydetyt esineet kertovat vauraasta kyläyhteisöstä.

Tutustu myös

No items found.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710