Rauman sairaala-alueen viitesuunnitelma ”Blåsbacka”

Sijainti: Rauma Toimeksiannon tyyppi: Viitesuunnitelma Tilaaja: Kiinteistö Oy Rauman sairaala Suoritusajankohta: 2017

Viitesuunnitelma laadittiin Rauman sairaala-alueen sekä viereisen korttelin täydennys- ja muutosrakentamisen yleissuunnitelmaksi. Työssä esitettiin viitesuunnitelman tarjoamat mahdollisuudet alueen jatkosuunnittelua varten. Työllä pyrittiin vaikuttamaan valmisteilla olevan osayleiskaavan sisältöön.

Syntynyt ehdotus kantaa nimeä ”Blåsbacka”. Blåsbackan identiteetti on merellinen, yhteisöllinen ja vihreä. Alueen merellisyys korostuu alueen nimistössä (Blåsbacka, Pitsikuja, Solmutori), Blåsbackan puiston saaristokasvillisuudelle ominaisessa luonteessa, käsityöperinteen jatkamisessa sekä uudisrakennusten ratkaisuissa.
Suunnitelma vahvistaa Blåsbackan ja Kaunisjärven puiston välistä koettua yhteyttä. Kaunisjärven puiston vihreys jatkuu konkreettisesti vanhan kuumesairaalan korttelitaloa ympäröivässä yrttipuutarhassa ja porrastettujen kerrostalojen viherkattoina.

Rauman sairaalan tulevaisuutta on visioitu monipuolisena asumisen, palveluasumisen ja palveluiden korttelina, joka hyödyntää keskeistä sijaintiaan, alueen tunnettuvuutta ja vehreää ympäristöä. Bertil Strömmerin 1950-luvun sairaalakokonaisuus on alueen ydintä.

Suunnitelma vahvistaa sairaala-alueen identiteettiä karsimalla myöhempiä laajennuksia sekä rajaamalla uusien asuintalojen päädyt sairaalan pääjulkisivun linjaan. Uudet asuinrakennukset tontin keskiosassa toistavat sairaalan koordinaatistoa ja runkosyvyyttä. Tontin pohjoislaidalla on uusi, aktiivinen asuntokatu, kiilamainen Pitsikuja, jonka varteen sijoittuu rykelmä uusia kaupunkivilloja pysäköintilaitoksen päällä. Maantasossa on liiketiloja, palveluita ja työtilaa. Pitsikujan eteläpuolelle sijoittuu Käsityökortteli, jossa 1950-luvun rakennukset reunustavat edustuspuistoa kolmelta sivulta. Sairaalan ja huoltorakennuksen väliin muodostuu neljältä sivultan tuulilta suojassa oleva urbaani Solmutori, joka houkuttaa järjestämään tapahtumia. Solmutori ja Käsityökortteli kytkeytyvät Blåsbackan puistoon katsomona toimivan leveän portaikon välityksellä.

Tutustu myös

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710