Torikatu 26 & Niskakatu 4

Sijainti: Joensuu Toimeksiannon tyyppi: Rakennushistoriaselvitys Tilaaja: Joensuun kaupunki Suoritusajankohta: 2018 Laajuus: 1710 m2 Arkkitehdit: Aulis Hämäläinen, Wäinö Saarimäki Valmistumisvuosi: 1936, 1940

Joensuun keskustassa sijaitsee kaksi rakennusta, jotka tunnetaan Inarin ja Jokelan taloina. Ne ovat kauppiaspariskunta Heikki ja Maria Inarin rakennuttamia liike- ja asuinrakennuksia, joista Jokela on nykyisin tyhjillään ja sen tulevaisuus on kiistanalainen. Kohteesta laaditun rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena oli tuottaa aineisto, jonka pohjalta arvottaa kohteet ja ratkaista niiden suojelu asemakaavoituksella. Työtä varten perustetussa ohjausryhmässä olivat edustettuina kaupungin kaavoitus, omistaja, Museovirasto ja ELY-keskus.

Joensuun torista korttelin päässä sijaitsevan kiinteistön vuonna 1936 ja 1940 valmistuneet rakennukset edustavat Joensuun keskustan sotienvälistä pienimittakaavaista rakennuskantaa, joka jatkoi vanhan puu-Joensuun kaupunkikuvallisia suunnitteluperiaatteita. Tämän vaiheen rakennuskanta on sittemmin kadonnut katukuvasta, kun ne on muutamaa kohdetta lukuun ottamatta korvattu suuremmilla rakennuksilla Rakennustyyppeinä Inarin ja Jokelan talojen todettiin edustavan rakennusaikanaan harvinaistunutta kauppiastalorakentamista sekä monimuotoista liikerakentamista, joka oli aikanaan yleistä mutta on sittemmin harvinaistunut. Jokelan talossa toimi hotelli-ravintola ja elokuvateatteri, Inarin talo oli omistajiensa asunto ja siellä toimi julkinen sauna.

Arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisimpana voidaan pitää Jokelan rakennuksen elokuvateatteriosaa. Se oli suunnitteluratkaisultaan uudenaikainen ja edustava, sen muotokielessä on tunnistettavissa yhtäläisyyksiä Helsinkiin pari vuotta aiemmin valmistuneeseen Bio Rexiin. Rakennuksen hotelli-ravintolaosassa sen sijaan käytettiin hyödyksi paikalla ollutta vanhaa puurakennusta ja arkkitehtuurin lähtökohdat olivat käytännönläheiset. Inarin talon muotokieli oli perinteistä, joskin rakenteiltaan se oli moderni. Ajallisesti toisiaan lähekkäin valmistuneet rakennukset ovat täten tyylillisesti hyvin erilaiset. Se johtuu eri suunnittelijoiden lisäksi siitä, että toinen rakennus oli omistajiensa koti, toinen rakennettiin ennen kaikkea kaupallisia tarkoitusperiä varten. Kaupallinen toiminta oli menestyksekästä kyseisellä liikepaikalla, ravintolatoiminta jatkui yhtäjaksoisesti 80 vuotta ja Jokelasta muodostui tunnettu ajanviettopaikka.

Tutustu myös

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710