Pyhän Laurin kirkko

Pyhän Laurin kirkko on pääkaupunkiseudun vanhin yhä käytössä oleva rakennus. Ensimmäinen kirjallinen maininta kirkosta tällä paikalla on vuodelta 1401, nykyinen kivikirkko on rakennettu 1400-luvun puolivälissä. Tunnettuja muutosvaiheita on useita, viimeisin huomattava muutos on vuoden 1893 tulipalon jälkeinen jälleenrakennustyö. Vuonna 2019 kirkkomaalla suoritettiin laajoja maanrakennustöitä, joiden tavoitteena oli tehostaa sadevesien hallintaa. Niihin liittyen kirkon edustalta kaivettiin esiin osa vanhaa kirkkomaan aitaa ja dokumentoitiin uusien sadevesiputkien tieltä 47 hautausta.

Pyhän Laurin kirkon ympäristössä aiemmin tehdyissä 2000-luvun tutkimuksissa on kaikissa todettu maakerroksissa olevan runsaasti häiriöitä. Vuoden 2019 tutkimuksissa pihaa avattiin poikkeuksellisen laajasti. Työn tuloksena voitiin todeta kirkon koillispuolella sijaitsevan valtava rakennusjätettä sisältävä alue aivan pihamaata peittävän kivituhkan alla. Kyseessä lienee paloa seuranneiden purkutöiden tulos. Kirkon länsi-, etelä- ja itäpuolelta löytyi hautoja, joista huomattavan moni kuuluu lapselle tai nuorelle, sen sijaan aikuisia ja imeväisiä oli vähän. Yhteen hautaan oli laitettu sakset, muutamassa muussa oli hautavaatteeseen tai kääreeseen liittyviä esineitä. Yhden haudan kangasjäänteet tunnistettiin silkiksi. Pääosa vainajista oli arkuissa, jotka oli tehty männystä tai kuusesta. Ehjien hautojen lisäksi oli toisten hautojen rikkomia hautauksia, sekä suuria, eri haudoista peräisin olevien luiden keskittymiä, mitkä viittaavat uudelleenhautauksiin.

Kirkon pääsisäänkäynnin edessä tutkittiin vanhan kivistä ladotun aidan rakenteita ja saatiin tarkempaa tietoa jo muualla kirkkomaalla havaitun aidan kulusta. Kirkon edustalla aita on löydettävissä melko syvältä maasta, kun taas luoteessa se nousee lähemmäs nykyistä maan pintaa. Tämä ja monet muut havainnot töiden aikana kertovat osaltaan siitä, miten kirkon ympäristöä on tasattu muualta tuodulla hiekalla vuosisatojen kuluessa. Alun perin pinnanmuotojen vaihtelut olivat jyrkemmät.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710