Laukaan vankila

Keski-Suomessa Laukaalla sijaitsevan Laukaan vankilan 367 hehtaarin kokoisella maa-alueella suoritettiin arkeologinen muinaisjäännösinventointi. Työ tehtiin tilanteessa, jossa Senaatti-kiinteistöt ovat myymässä kohdetta ja arkeologinen perusinventointi pohjustaa tulevan maankäytön suunnittelua.

Laukaan vankilan maat jakautuvat neljään erityyppiseen alueeseen. Osassa alueita ei havaittu merkkejä menneestä ihmistoiminnasta. Ne eivät ole maastoltaan olleet sopivia pysyvään asutukseen. Nämä kivikkoiset maat ovat toimineet lähinnä eränkäyntialueina. Toisilla alueilla sen sijaan maankäyttö on jatkunut katkeamattomana nykypäiviin saakka ja niissä oli havaittavissa eriaikaisia asutus- ja käyttövaiheita.

Vankilan mailta on aiemmin tunnettu kaksi muinaisjäännöskohdetta, kivikautinen asuinpaikka ja hiilimiilu, jotka tarkastettiin ja löydettiin uusi hiilimiilukohde vanhan lähistöstä. Toiseksi uudeksi kohteeksi merkittiin vankilan pihapiiriin sijoittuva kohde, jossa historiallisten karttojen tarkastelun ja inventoinnissa toteutetun koekuopituksen perusteella on todennäköisesti säilynyt asutuksen varhaisempia kulttuurikerroksia. Kolmanneksi kohteeksi merkittiin alueen vesi- ja tiereitit, jotka ovat säilyneet käytössä huomattavan pitkään. Nykyiset reitit esiintyvät 1700-luvun kartoissa.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710