Backaksen tila

Vantaan Pakkalassa sijaitsevan Backaksen kartanon maisemaselvitys ja puistoinventointi tehtiin luokittelemalla ja mittaamalla noin 400 puuta gps-mittarilla paikantaen. Selvityksen yhteenvedossa otettiin kantaa puiston eri vaiheiden sommitelmallisten piirteiden säilyneisyyteen sekä annettiin suosituksia puiston hoitoa ja kehittämistä koskien. Backaksen kartanon alue on maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti eheä kokonaisuus aivan Pakkalan ja Kartanonkosken kaupunkirakenteen reunalla.

Kaupungin kasvu Backaksen maille voidaan nähdä osana Backaksen jatkumoa ja maisemahistoriaa. Peltoviljely on aloitettu alueella todennäköisesti viimeistään jo 1600-luvulla. Kartanovaiheen aikana 1800-luvulla Backaksen puisto sai yleiset muotonsa ja rakennusten sijoittelun pääpiirteet hahmottuivat. Myöhemmän omistajan Elannon kaudelta 1900-luvun alkupuoliskolta ovat peräisin näyttävät maatalousrakennukset, pitkät puurivistöt teiden varsilla, sekä omenapuutarha. Päärakennuksen ympärille levittyvä puistikko on säilyttänyt laajuutensa ja lehtevän muotonsa. 1930-luvulle mennessä saavutettu maiseman avoimuus säilyi Backaksen lähiympäristössä ja Vantaanjoen tällä osuudella aina 1990-luvulle saakka. Vasta 2000-luvulla kaupungin kasvu alkoi haukata suurempia maita Backaksen lähiympäristöstä. Siitä huolimatta näkymät Vantaanjoen varteen levittäytyvään maisemaan ovat yhä avoimia.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710