Otakaari 5

Otakaari 5 eli vanha sähkötekniikan osasto sijaitsee Otaniemen keskeisen kampusalueen laidalla. Rakennus on kampusmittakaavassa poikkeuk-sellisen suuri, valmistuessaan se oli toiseksi suurin heti Alvar Aallon päärakennuksen jälkeen. Otakaari 5:n rakennushistoriaselvitys laadittiin tilanteessa, jossa Otaniemen kampusalueen rakennuskantaa ollaan tiivistämässä kaavamuutoksella.

Sähkötekniikan osasto toteutettiin arkkitehti Olli Vikstedtin suunnitelmien mukaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa valmistui 1968 ja siihen kuului rakennuksen perusrunko. Toiseen osaan kuuluivat suurjännitehalli sekä itäinen lisärakennus runkorakennukseen, tämä vaihe valmistui 1969. Rakennus sai kaksi uutta lisäsiipeä 2000-luvun vaihteessa ja vuodesta 2017 alkaen sitä on perusparannettu sekä muutettu startup-yritysten toimitilavuokraamoksi. Muutostyöt suunnittelivat Arkkitehdit NRT. Selvityshetkellä yhä meneillään oleva perusparannushanke on pyrkinyt säilyttämään rakennuksen alkuperäispiirteitä. Erityisesti julkisivut ovat hyvin säilyneet.

Polveileva, kampamuotoinen rakennus on sijaintinsa puolesta keskeinen osa Otaniemen kampusmaisemaa. Sen arkkitehtuuri mukailee Otaniemen koulurakennusten osalta jo 1960-luvun lopussa vakiintunutta julkisivusuunnittelua. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on puhtaaksimuurattu punatiili. Lisäksi siinä on betonisokkeli sekä kupariyksityiskohtia. Rakennuksen arkkitehtuuri on Aallon korkeakoulurakennuksia arkisempaa ja vähemmän detaljoitua.

Sisätilat on alun perin jäsennetty järjestelmällisesti selkärankamaisen, koko rakennuksen läpi menevän keski- tai sivukäytävän varrelle. Rakennuksen sisätiloihin lukeutui muun muassa luentosaleja, opetuslaboratorioita, kirjasto, opetus- ja tutkimushenkilökunnan työtilat, VTT:n omat työtilat sekä muutama henkilökunnan asunto. Nykymuodossaan rakennuksen sisätiloja on avattu nykyaikaisten avokonttoritilojen aikaansaamiseksi.

Suurikokoinen kampusrakennus on pitkäaikainen ja näkyvä osa Otaniemen keskeisen kampusalueen RKY-aluetta. Se hallitsee maisemaa suuren Martti Levónin puiston laidalla ja on arkkitehtuuriltaan Otaniemelle tyypillinen, laadukas ja moneen käyttöön taipuva laitosrakennus.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710