Riihimäen rautatieasema ja pohjoinen ratapiha

Rautatie ja ratapiha ovat merkittävässä asemassa Riihimäellä, sillä kaupunki on kehittynyt radan ympäristöön. Riihimäen rautatieasema on historiallisesti rautatieliikenteen merkittävimpiä risteyskohtia Suomessa. Kulttuuriympäristöselvityksessä tarkasteltiin Riihimäen rautatieaseman asemarakennusta sekä pohjoista ratapihaa, jossa sijaitsee kaksitoista rakennusta. Rakennukset on rakennettu aikavälillä 1860–1985. Selvityksen tarkoituksena oli auttaa arvioimaan kokonaisuuden kehitys- ja suojelutarpeita kaupungin kaavoitushankkeessa.

Riihimäen rautatieasema sijaitsee Suomen ensimmäisellä rataosuudella, joka valmistui vuonna 1862 välille Helsinki-Hämeenlinna. Riihimäen asemasta tuli erityisen merkittävä, kun rautatieyhteys Riihimäeltä Pietariin valmistui vuonna 1870. Riihimäki sijaitsi maantieteellisesti sopivassa solmukohdassa Helsingin, Hämeenlinnan ja Pietarin välillä. 1800-luvun lopun Suomessa, joka oli Venäjän suurruhtinaskuntaa, rautatieverkostolla oli strateginen merkitys. Riihimäen rataosuuksia turvaamaan rakennettiin oma varuskunta 1910-luvulla.

Rautatie kulkee Riihimäen keskustan itäpuolella pohjois-eteläsuuntaisesti. Pohjoinen ratapiha jää keskustan ja radan väliin. Alueen arkkitehtoninen arvo on rakennusten monimuotoisuudessa ja kerroksellisuudessa. Vanhimmasta rakennuskannasta on jäljellä osa veturitallia ja niin kutsuttu Turun kasarmi. Veturitalli on merkittävä ja maisemaa luova, vaiheittain rakentunut kokonaisuus. Muissa rakennuksissa ei ole vastaavaa kerroksellisuutta. 1930-luvun kerrostuma on huomattava ja arkkitehtonisesti laadukas. Tuolta ajalta on nykyinen asemarakennus, jonka sisätilat ovat ulkotiloja heikommin säilyneet.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710