Arkeologiset kenttäpalvelut

Arkeologisten kohteiden inventointi tuottaa ajantasaisen tiedon muinaisjäännösten määrästä ja paikkatiedosta kaavoitushankkeessa. Maankäytön muuttuessa muinaisjäännöskohteita tutkitaan kajoavin menetelmin.

Kiihtelysvaaran kirkon palaneet rauniot. ©Juuso Heikinheimo

Asiantunteva kumppani, joka tuntee prosessit

Arkeologisten kohteiden inventointi on tärkeä osa maankäytön suunnittelua. Muinaisjäännösinventointi tuottaa ajantasaisen tiedon hankealueella olevien muinaisjäännösten määrästä ja paikkatiedosta, jolloin nämä suojelukohteet voidaan ottaa huomioon hankkeen valmisteluvaiheessa.

Muinaismuistolaki määrittää, että yleisen maankäyttö- tai kaavoitushankkeen yhteydessä on selvitettävä suunnitelmien vaikutukset tunnettuihin muinaisjäännöksiin. Kun maankäyttö muuttuu esimerkiksi rakennushankkeen yhteydessä, on sovitettava yhteen kiinteistökehityksen ja suojelun tavoitteet. Joko rakennushankkeen suunnitelmia muokataan ja turvataan muinaisjäännös suoja-alueineen, tai muinaisjäännöksen suojelu lakkautetaan riittävien kaivaustutkimusten jälkeen.

Lillklobb ilmasta. ©MML

 

Puustellinmäen tukikohta. ©Ark–byroo

Autamme maanomistajia prosesseissa. Osallistumme viranomaisneuvotteluihin ja laadimme tarvittavat hakemukset. Toimintamme ohjaa läpinäkyvyys. Kenttätöissä kiinnitämme huomiota työn etenemisen suunnitteluun ja seurantaan, sekä yhteydenpitoon tilaajan ja viranomaisten kanssa. Laadimme tilaajalle raportit säännöllisin väliajoin. Näin varmistumme siitä, että hanke pysyy aikataulussa. Tutustu toteuttamiimme arkeologisiin projekteihin ja lue lisää arkeologisten tutkimusten tilaamisen saloista.

 

Mitä palvelu tarjoaa sinulle?

  • Prosessiosaamista
  • Skaalautuvat palvelut
  • Osaajia talon sisältä ja yhteistyöverkoston kautta
  • Laajempaa ymmärrystä rakentamisen ja kiinteistökehityksen alalla

 

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710