Arkeologiset kenttäpalvelut

Arkeologisten kohteiden inventointi tuottaa ajantasaisen tiedon muinaisjäännösten määrästä ja paikkatiedosta kaavoitushankkeessa. Maankäytön muuttuessa muinaisjäännöskohteita tutkitaan kajoavin menetelmin.

Arkeologisten kenttäpalveluiden ikoni
Kiihtelysvaaran kirkon palaneet rauniot. ©Juuso Heikinheimo

Arkeologian ja lupaprosessien asiantuntemusta

Arkeologisten kohteiden inventointi on tärkeä osa maankäytön suunnittelua. Muinaisjäännösinventointi tuottaa ajantasaisen tiedon hankealueella olevien muinaisjäännösten määrästä ja paikkatiedosta, jolloin nämä suojelukohteet voidaan ottaa huomioon hankkeen valmisteluvaiheessa.

Muinaismuistolaki määrittää, että yleisen maankäyttö- tai kaavoitushankkeen yhteydessä on selvitettävä suunnitelmien vaikutukset tunnettuihin muinaisjäännöksiin. Kun maankäyttö muuttuu esimerkiksi rakennushankkeen yhteydessä, on sovitettava yhteen kiinteistökehityksen ja suojelun tavoitteet. Joko rakennushankkeen suunnitelmia muokataan ja turvataan muinaisjäännös suoja-alueineen, tai muinaisjäännöksen suojelu lakkautetaan riittävien kaivaustutkimusten jälkeen.

3D-malli Espoon Kivimiehen rannan laiturista. ©Ark-byroo

Autamme maanomistajia prosesseissa. Osallistumme viranomaisneuvotteluihin ja laadimme tarvittavat hakemukset. Toimintamme ohjaa läpinäkyvyys. Kenttätöissä kiinnitämme huomiota työn etenemisen suunnitteluun ja seurantaan, sekä yhteydenpitoon tilaajan ja viranomaisten kanssa. Laadimme tilaajalle raportit säännöllisin väliajoin. Näin varmistumme siitä, että hanke pysyy aikataulussa.

Erilaiset selvitysmuodot erilaisiin tarpeisiin

Arkeologista tutkimusta voi tehdä myös toimistolla koneen ääressä. Historiallisiin lähteisiin ja tutkimushistoriaan tutustumalla saadaan käsitys siitä, minkälaisia kohteita hankealueella tiedetään olevan ja minkälaisia kohteita saattaisi tarkemmissa maastotutkimuksissa löytyä. Tämä selvitys antaa lähtökohtia hankesuunnitteluun ja toimii itsenäisenä taustaselvityksenä, tai pohjustaa maastossa tapahtuvaa inventointia, jossa käydään läpi tunnetut kohteet ja etsitään aktiivisesti uusia. Maastoinventoinnilla voidaan käydä läpi satojen hehtaarien alueet muutamassa päivässä.

Koekaivausta tarvitaan, kun halutaan selvittää yksittäisen kohteen sijaintia, laajuutta ja ikää. Maahan kaivettavien koekuoppien tai -ojien perusteella arvioidaan, miten laaja kaivaustutkimus on tarpeen koko kohteen tai sen osan pois tutkimiseksi. Kaivaustutkimuksia suoritetaan, jotta muinaisjäännöskohde voidaan vapauttaa suojelusta ja alueelle voi rakentaa. Arkeologista valvontaa suoritetaan tilanteissa, joissa maahan kajotaan muinaisjäännöksen läheisyydessä tai jos on oletettavaa, että alueella on ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Arkeologin tehtävänä on tällöin valvoa, raportoida ja tarvittaessa pysäyttää kaivuutyö lisätutkimusten ajaksi.

Lue lisää arkeologisten tutkimusten tilaamisesta ja tutustu projekteihin.

Mitä palvelu tarjoaa sinulle?

  • Prosessiosaamista
  • Skaalautuvat palvelut
  • Osaajia talon sisältä ja yhteistyöverkoston kautta
  • Laajempaa ymmärrystä rakentamisen ja kiinteistökehityksen alalta
 

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710