Digi-Twin tietomallinnus

Digi-Twin-palvelu tuottaa olemassa olevasta rakennuksesta luotettavan lähtömallin. Lähtömalli on vankka perusta kiinteistön korjaamiselle, kehittämiselle ja ylläpidolle.

Luotettava lähtömalli on perusta kiinteistön kehittämiselle ja ylläpidolle

 

Rakennuksen digitaalinen kaksonen

Digi-Twin-palvelu tuottaa rakennuksesta kolmiulotteisen lähtömallin, joka sisältää informaatiota tiloista, rakenteista ja materiaaleista. Sidomme mallin paikalliseen koordinaatistoon ja noudatamme sen laatimisessa yleisiä tietomalliohjeita.

Digitaalinen malli on rakennuksen elinkaaren mittainen kumppani.

Digitaalinen kaksonen palvelee kiinteistön omistajaa monin tavoin. Ajantasainen tietomalli on hyödyllinen työkalu projektin kehittäjille ja kiinteistön ylläpitäjille. Malli mahdollistaa myös muita digitaalisia palveluita.

Rakennushankkeessa luotettava lähtömalli tukee hankkeen suunnittelua, suunnittelun virheettömyyttä, yhteistyötä ja laskentaa. Lähtömalli päivittyy suunnittelumalliksi ja edelleen ylläpitomalliksi, joka palvelee rakennuksen kiinteistöhuoltoa pitkäaikaisesti tietovarantona. Digitaalinen malli on rakennuksen elinkaaren mittainen kumppani.

Miksi olemassa olevasta rakennuksesta kannattaa laatia lähtömalli?

Luotettava lähtömalli perustuu laserkeilaamiseen ja muihin todennettaviin tietolähteisiin. Sen tieto on ajantasaista, mittatarkkaa ja paikalliseen koordinaatistoon sidottua. Korjaushankkeessa mitat saadaan suoraan pistepilvestä, mikä vähentää työmaakäyntejä. Laserkeilaaminen on myös tehokas tapa dokumentoida purettava rakennus tai lähtötilanne.

Tietomallipohjainen työskentely hyödyttää korjaushanketta. Suunnittelun ja toteutuksen laatu paranee, kun mutu vähenee. Kolmiulotteisen havainnollistamisen ja määrälaskennan helppous tukevat rakennushankkeen suunnittelua ja johtamista.

Rakennuslupia haetaan pian tietomallipohjaisesti.

Lähivuosina rakennuslupien hakeminen muuttuu tietomallipohjaiseksi sekä uudis- että korjaushankkeissa. Rakennuslainsäädäntöön tulee myös uusia vaatimuksia rakennusten päästövaikutusten osalta. Luotettavan lähtömallin tilaaminen olemassa olevasta rakennuksesta on viisaan kiinteistönomistajan ennakointia muuttuvassa säädösympäristössä.

 

!

Näin syntyy digitaalinen kaksonen

Lähtömallin laatimiseen on hyvä varata aikaa kohteen mukaan 12–16 viikkoa. Tuona aikana kartoitamme olemassa olevan piirustusaineiston taustatiedoksi, laserkeilaamme rakennuksen, sijoitamme sen kunnan koordinaatistoon ja laadimme rakennuksen tietomallin sovitulla tarkkuudella. Alla on kuvattu tietomallin laadinnan askelmerkit.


1

Paras hyöty yhteistyöllä

Vaikka työprosessimme on samankaltainen eri hankkeissa, jokainen kohde on käsiteltävä yksilöllisesti. Yhdessä tilaajan kanssa syntyvät parhaat ajatukset siitä, mihin tietomallia on tarkoitus käyttää, ja miten se kannattaa laatia.


2

Lähtötilanteen kartoitus

Kartoitamme aluksi olemassa olevat piirustukset, rakennetutkimukset ja kuntoraportit sekä käymme kohteessa. Vanhojen rakennusten piirustukset eivät yleensä ole ajan tasalla, minkä takia mittavaa hanketta ei kannata perustaa pelkästään niiden varaan.


3

Laserkeilaus ja fotogrammetrinen mittaus

Digi-Twin mittaa ja dokumentoi rakennuksesi laserkeilaamalla tai fotogrammetrisin menetelmin. Ilmasta käsin droonilla suoritettavan kuvauksen avulla täydennämme maasta käsin tehtävää keilaamista. Viimeistelty mittaustieto on pohja lähtömallille.


4

Lähtömallin laatiminen

Luotettava lähtömalli on rakennuksesi ajantasainen ja tarkka geometrinen malli, joka sisältää jäsenneltyä tietoa sen osista. Lähtömallia voi myös kuvata myös kolmiulotteiseksi tietokannaksi, joka mahdollistaa tilalliset tarkastelut, joukon havainnollistamismenetelmiä ja laskentaan perustuvia palveluita. Lähtömallin tuottaa suunnittelija, joka ymmärtää keilata ja mallintaa rakentamisen kannalta oleelliset asiat halutulla tarkkuudella (YTV 2012).


Valmis lähtömalli

Digi-Twinin lähtömalli on rakennuksen digitaalinen kaksonen, joka antaa luotettavan lähtökohdan kiinteistösi suunnittelulle ja ylläpidolle. Se tarjoaa tarkan kuvan rakennuksen nykytilasta ja menneisyydestä, sekä mahdollistaa erilaisten korjaus- ja laajentamisvaihtoehtojen vertailun, sekä päästölaskennan.

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710