Käyttö­tarkoituksen muutos

Kestävä käyttötarkoituksen muutos edellyttää avointa ideointia ja lähtökohtien selvittämistä monialaisesti. Ark-byroo on kehittänyt uuden käytön ideointiin design-menetelmän, jossa fyysisen ympäristön ohella tarkastellaan taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä.

Rauman sairaala-alueen rakennus. ©Sofie Hägerström

Autamme kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksessa. Yksittäisen huoneiston, kuten liiketilan, käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää lähes poikkeuksetta fyysistä muutosta sekä asemakaavamääräyksiin paneutumista. Usein myös yhtiöjärjestystä on muutettava, mikä on hallinnollinen prosessi. Ark-byroolla on arkkitehtiosaamisen lisäksi juridista osaamista, jolloin voimme edesauttaa muutoksen toteuttamista kokonaisvaltaisesti.

Ark–byroo on oivaltava ja ratkaisukeskeinen valtakunnallinen toimija.

Laajojen kiinteistöjen, kuten sairaaloiden, käyttötarkoituksen muutos edellyttää kestävää ideaa. Ark-byroo on kehittänyt uudiskäytön ideointiin metodin, jossa rakennusten lisäksi tarkastellaan paikkakunnan taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä. Näin pääsemme pureutumaan muutoksen elinvoimaisuuteen.

Tarinan sairaala. ©Sami Heikinheimo

Mitä tämä palvelu tarjoaa sinulle?

  • Ideoita ja keskustelukumppanin, kun uudiskäyttöä lähdetään hankkeistamaan. Ennakoiva suunnittelu säästää resursseja, joten suunnittelu on hyvä aloittaa heti kun näköpiirissä on huomattavia muutoksia yksittäisen rakennuksen tai rakennetun ympäristön toiminnassa.
  • Asiantuntijoita, kun halutaan selvittää muutoksen juridisia velvoitteita, sosiaalisia edellytyksiä tai rahoitusinstrumentteja
  • Kokemusta, kun uudisrakentaminen halutaan sitoa luontevasti osaksi vanhaa

Ota meihin yhteyttä

Heräsikö kiinnostuksesi ja haluat tietää meistä lisää? Soita meille tai lähetä viesti!

050 574 8710